Skip to main content

Kekkonen kävi aikoinaan maakunnissa hiihtoreissuilla. Silloin kylän miehet hiihtivät ladut etukäteen kuntoon. Samaa tekee interim-viestijä.

Kun yritys elää nopeaa muutosvaihetta ja aikoo viedä läpi useita strategisia muutoksia peräjälkeen, interim-johtajan pesti on hyvä siirtymävaiheen valinta. Muuttuva tilanne, esimerkiksi yritysostoineen ja siitä seuraavine rakennemuutoksineen ei välttämättä ole oikea hetki päättää pitkän aikavälin rekrytoinneista.

Määräaikainen viestijä – ja varsinkin viestinnän vetäjä – on silta kahden vaiheen välillä. Hän on riippumaton yrityksen sisäisistä sidoksista ja poimii jo käyttöön otetut onnistuneet työtavat sekä maustaa niitä kokemuksensa avulla uusilla. Interim-vetäjä varmistaa arjen jatkuvuuden ja juurruttaa samalla käyttöön uusia toimintatapoja.

Osaamisloikka sisältä päin

Interim-johtaja tuo organisaatioon osaamisensa, verkostonsa ja tietämyksensä. Tiimin on helpompi ottaa vastaan uusia asioita, kun niiden tuojaa ei tarvitse pitää kilpailijana vaan oman ammattitaidon vahvistajana. Toimimalla viestintäorganisaation osana interim-johtaja voi samalla analysoida tilannetta ja kartoittaa osaamista sekä tarjota johdolle eväitä pysyvän rekrytoinnin pohjaksi.

Poikkeuksellisten tilanteiden tukena ja kukkakeppinä

Määräaikainen interim-viestijä voi olla hyvä ratkaisu myös tilanteissa, joissa yritys varautuu poikkeuksellisiin manöövereihin ja edessä on tuntuvaa ylityökuormaa. Mitä isompi urakka on tiedossa, sitä enemmän tarvitaan uutta osaamista.

Silloin kun yrityksellä on jo hyvä viestinnän vetäjä kasvamassa, hänen kehityksensä kannattaa varmistaa sopivilla tukitoimilla. Mentorointi ja seniorijohtajan tuki auttavat eteenpäin tiukimmissa kapeikoissa ja pitävät huolta myös ihmisen kasvamisesta roolinsa sisällä.

Aina ei kokemuskaan tuo mukanaan sitä, mitä erityistilanteessa tarvitaan. Kaikki kokeneemmatkaan viestinnän vetäjät eivät ole lanseeranneet uusia toimitusjohtajia eivätkä ole vieneet läpi osakeanteja, tehneet isoja yrityskauppoja eivätkä käyneet läpi vaativia kriisitilanteita. Yrityksen on onnistuttava kaikissa noissa ponnistuksissa ja kaikissa niissä on viestinnällä merkittävä rooli.

Osa viestinnän muuttuvaa kenttää

Yritysten on reagoitava notkeasti markkinoiden muutoksiin ja täydennettävä välillä omaa osaamistaan monenlaisella määräaikaisella avulla. Interim-osaajien kysyntä tuleekin väistämättä kasvamaan, mutta kysynnän vahvistuminen edellyttää myös tarjonnan paranemista. Interim-pesteihin kykeneviä tai halukkaita henkilöitä on toistaiseksi tarjolla kovin vähän.

Senioreille interim-jaksot tarjoavat loistavan mahdollisuuden siirtää ja kartuttaa osaamistaan. Interim-viestintäjohtaja työskentelee usein yrityksen ylimmän johdon tukena ja on näköalapaikalla toteuttamassa yhtiön strategiaa.

Junioreille interim-pestit ovat erinomainen mahdollisuus kartuttaa organisaatio-osaamistaan. Monta työpaikkaa yhdessä paketissa. Siksi viestintätoimistojen pitäisikin pystyä tarjoamaan kehityskykyisille nouseville staroille kiinnostavia työuria myös tässä muodossa.

Interim-viestintäjohtajana pörssiyhtiössä

Tilaa uutiskirjeemme!