Vastuullisuuden (ESG-) johtaminen

Vastuullisuustyö vauhtiin

EU on kasvattamassa lähivuosina yritysten vastuullisuusvaatimuksia merkittävästi. Yritysten on huolehdittava huolellisesti koko arvoketjunsa vastuullisuudesta. Samalla raportointivelvoitteet laajenevat koskemaan monia uusia yrityksiä. Sääntelyyn kannattaa valmistautua ajoissa.

Corporate Sustainability Due Diligence -direktiiviehdotus säätelee yrityksen huolellisuusvelvoitteita kestävän kehityksen edistämisessä. Corporate Sustainability Reporting Directive laajentaa raportointivelvoitteita. Vastuullisuusraporttikin on tilintarkastettava.

Molemmat direktiivit ovat vasta ehdotuksia ja niiden sisältöön voi tulla muutoksia. Komission näkemys on kuitenkin selvä, vastuullisuusvaatimukset kasvavat. Direktiivit on ensin saatava voimaan ja sen jälkeen ne on siirrettävä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Eri arvioiden mukaan ne voisivat astua voimaan jo toimintavuoden 2023 osalta tai viimeistään vuonna 2026. Direktiiveissä on todennäköisesti myös siirtymäaikoja.

Vastuussa koko arvoketjusta

Tiedonkeruun, vastuullisuuden johtamisen järjestelyjen ja raportoinnin saattaminen käyntiin vie isoltakin yritykseltä helposti muutaman vuoden. Sen vuoksi kasvavat vaatimukset kannattaa ottaa huomioon jo nyt ja alkaa kehittää toimintaa suuntaan, jonne sääntely vääjäämättä vie.

Esimerkiksi harvalla yrityksellä on tarkat tiedot siitä, mistä sen raaka-aineet ovat peräisin tai kuinka vastuullisesti ne tuotetaan. Arvoketjussa on paljon selvitettävää: keneltä ostetaan mitäkin, mistä ostot ovat peräisin, noudatetaanko niiden valmistuksessa ihmisoikeuksia ja vastaavatko alihankkijoiden tai kumppaneiden toimintatavat eurooppalaisia vaatimuksia?

Uudet direktiivit tuovat vastuun yritykselle, jonka on varmistuttava koko arvoketjun toiminnan vastuullisuudesta. Komission erityisiä huolenaiheita ovat ilmasto- ja ympäristökysymysten lisäksi ihmisoikeudet ja sidosryhmien huolenaiheiden kuunteleminen sekä käsittely.

Esimerkki: Yrityksen ESG-tiekartta
Hyvä vastuullisuusviestintä näyttää suunnan
Moni yritys on parempi sulkeutumaan kuin avautumaan
Lue lisää ajankohtaisia artikkeleita

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Digitaalinen viestintätoimisto Comstepper tarjoaa työkaluja viestinnän ja vastuullisuuden suunnitteluun:

Comstepper

Tilaa uutiskirjeemme!