Vastuullisuuden (ESG-) johtaminen

Vastuullisuustyö vauhtiin

EU kasvattaa yritysten vastuullisuusvaatimuksia (ESG) merkittävästi. Jatkossa yritysten on arvioitava sidosryhmien odotusten sekä oman toiminnan ja koko arvoketjun vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Vastuullisuustiedot tulevat pakollisen tilintarkastuksen piiriin.

Corporate Sustainability Reporting Directive laajentaa systemaattisen ESG- eli vastuullisuusraportoinnin kaikkiin yli 40 milj. euron yrityksiin. Näiden yritysten osalta direktiivit astuvat voimaan toimintavuoden 2025 osalta, suuremmilla jo vuotta aiemmin.

Vuoteen 2025 näyttää olevan pitkä matka, mutta todellisuudessa oman ESG-polun rakentamiseen on aikaa rajallisesti. Tilintarkastettavan vastuullisuustyön käynnistäminen vie helposti muutaman vuoden.

Kahdesta näkökulmasta

Uudet säädökset velvoittavat yritykset selvittämään keskeisten sidosryhmiensä odotukset. Yritysten on myös määritettävä, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat oleellisia niiden vastuullisuuden näkökulmasta. Omaa toimintaa on katsottava sisältä ulospäin ja ulkoa sisäänpäin, mitä EU kuvaa kaksinkertaisen oleellisuuden periaatteena (double materiality principle). Toimintaa on arvioitava myös ESG-riskien näkökulmasta.

Sen jälkeen on varmistuttava siitä, että johtamisen järjestelyt tukevat oleellisia ESG-asioita ja vievät niitä systemaattisesti eteenpäin. Sitten vasta päästään tavoitteiden asettamiseen, mittaamisen suunnitteluun, tiedon keruuseen ja viimein kaiken tämän kokoavaan vastuullisuusraportointiin.

Esimerkiksi yrityksen on itse varmistuttava hankintojensa vastuullisuudesta. Tiedätkö mistä sinun yrityksesi ostot tai raaka-aineet ovat alunperin peräisin? Missä oloissa ne tuotetaan? Arvoketjussa on paljon selvitettävää: keneltä ostetaan mitäkin, noudatetaanko niiden valmistuksessa ihmisoikeuksia ja vastaavatko alihankkijoiden tai kumppaneiden toimintatavat eurooppalaisia vaatimuksia.

Hyvä suunnittelu avuksi

Vastuullisuustyön perustan, johtamisen järjestelyjen ja ESG-tiedon keruun sekä raportoinnin käynnistäminen on mittava urakka, mutta se onnistuu hyvän suunnitelman avulla. Useimmilla yrityksillä on muiden järjestelmien kautta paljon hyvää tietoa, josta päästään alkuun. Uusien määräysten mukaisen raportoinnin käynnistäminen tulee kuitenkin olemaan iso ponnistus.

Yritysjohtajan viisi askelta vastuullisuuteen
Esimerkki: Yrityksen ESG-tiekartta
Sujuva startti vastuullisuuteen
Hyvä vastuullisuusviestintä näyttää suunnan
Lue lisää ajankohtaisia artikkeleita

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Comstepper auttaa suunnittelemaan johtajan viestintää:

Comstepper

Tilaa uutiskirjeemme!