Vastuullisuuden (ESG-) johtaminen

Vastuullisuustyö vauhtiin

Yritysten on kerrottava toimintansa vastuullisuudesta (ESG) merkittävästi nykyistä enemmän viimeistään vuodelta 2025. Tiedot on varmennettava tilintarkastuksen tapaan ja ne on esitettävä nettisivuilla. 

EU edellyttää kaikkien yli 40 miljoonaa euroa liikevaihtoa tekevien yritysten kertovan tarkkoja tietoja ympäristöasioistaan, sosiaalisesta vastuullisuudestaan ja hallinnostaan vuoden 2025 toiminnan osalta. Suurten yritysten on raportoitava ESG-tiedot jo vuotta aiemmin. EU on antanut direktiivinsä ja on viimeistelemässä ESG-standardeja, joiden mukaan on toimittava.

Vuoden 2025 raportointiin näyttää olevan pitkä matka, mutta todellisuudessa oman ESG-polun rakentamiseen on aikaa vain tämä ja ensi vuosi. Kuinka siis olisi järkevää edetä?

Lue lisää animaation alta.

Tiedot koottava yhteen ja viestittävä

Hyvä uutinen on, että yrityksesi on jo vienyt eteenpäin ESG:n piiriin kuuluvia asioita, vaikka ei olisi niitä kolmikirjaimiseksi lyhenteeksi pukenutkaan. Olettehan työllistäneet, maksaneet veroja, parantaneet tuotteiden laatua ja työturvallisuutta sekä vähentäneet energiankulutusta tai päästöjä. Olette keskittyneet tärkeisiin asioihin, kehittäneet niitä alueita, jotka ovat toiminnassanne oleellisia. Nuo kaikki ovat hyviä ESG-tekoja.

Ehkäpä yrityksesi haasteena onkin, että on vaikeaa todentaa, kuinka hyviä olette ESG-mittareilla mitaten. Tai ehkä tiedätte, mutta ette ole huomanneet kertoa siitä. Monet suomalaisfirmat ovat ESG-mielessä parempia kuin kansalaiset tai yritykset ovat oivaltaneetkaan. Toisaalta jokaisella yrityksellä on myös varaa parantaa. Monella paljonkin.

Pääsylippu kilpailuun

Lainsäätäjän tavoitteena on, että yhteismitallinen vastuullisuusraportointi auttaa asiakkaita arvioimaan nykyistä paremmin yritysten toimintaa. Laajat vastuullisuustiedot on saatettava helposti sidosryhmien ulottuville, mikä useimmiten tarkoittaa yrityksen nettisivuja.

Vastuullisuuden raportoinnista tulee monelle yritykselle pakollinen pääsylippu kilpailuun. Ostajat sekä yrityksissä että julkisella sektorilla edellyttävät, että tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja näyttää vastuullisuusasiat toteen raportoiduilla faktoilla. Ilman niitä putoaa kisasta automaattisesti.

Johda, mittaa ja raportoi

Jotta yrityksesi täyttäisi tulossa olevat vaatimukset, ESG-suoriutumista on johdettava systemaattisesti, mitattava ja viestittävä niin aikomukset kuin tuloksetkin. Kaikki tämä pitää vielä tarkastuttaa riippumattomalla osapuolella, usein tilintarkastajalla.

Viiden askeleen taktiikalla

  1. Määrittele, mikä on oleellista. Miten yrityksesi vaikuttaa ympäristöön ja sidosryhmienne elämään? Miten ympäröivä yhteiskunta ja sen haasteet vaikuttavat toimintaanne?
  2. Selvitä sidosryhmien näkemykset. Tunne sidosryhmiesi ajatukset: Mitä he pitävät vastuullisena toimintana? Älä luule, vaan kysy. Miten vastaat odotuksiin?
  3. Käynnistä tiedon keruu. Mittaa ainakin oleellisina pitämiänne asioita. Nyt ja jatkossa.
  4. Kehitä oleellisia asioita. Kirjaa vastuullisuuden johtamisen periaatteet. Aseta tavoitteet. Määritä vastuut. Mittaa. Vertaa tuloksia tavoitteisiin. Jos ei mennyt kuin Strömsössä, korjaa.
  5. Viesti edelliset neljä askelta. Kommunikoi myös se, mitä odotat omilta joukoilta, kumppaneilta ja miten autat asiakkaita eteenpäin ESG-polulla.

Työkaluja vastuullisuustyön käynnistämiseen

Sivuiltamme (katso linkit tämän sivun oikeassa reunassa) voit ladata useita työkaluja vastuullisuustyön kehittämiseen.

  1. ESG-esite, joka kertoo enemmän tulevista vaatimuksista.
  2. Testaa yrityksesi ESG-valmiudet digitaalisen viestintäkonsulttimme Comstepperin työkalulla. Tallenna analyysi jatkotyösi pohjaksi.
  3. Luo kehitystyön tiekartta.
  4. Ota yhteyttä – laaditaan etenemissuunnitelma yhdessä.

Lue lisää vastuullisuudesta blogeistamme:

Vastuullisuus nostaa yrityksen arvoa
Vastuullisuustyö vauhtiin
Hyvä vastuullisuusviestintä näyttää suunnan

Työkaluja vastuullisuuden kehittämiseen:

Lataa ESG-startti -esite

Lataa esite

Tee ESG-analyysi

Tee ESG-analyysi

Luo yrityksesi ESG-tiekartta

Luo ESG-tiekartta

Ota yhteyttä –
Attention auttaa:

Tilaa uutiskirjeemme!