Skip to main content

Attention Communication Oy:n visiona on auttaa uudistuvaa teollisuutta menestymään. Analysoimme tilanteen ja sidosryhmien odotukset viestinnällisestä näkökulmasta, kirkastamme viestit, suunnittelemme tarvittavat toimet sekä, asiakkaan niin halutessa, toteutamme suunnitelmaa ja viemme viestiä eteenpäin.

Eettisesti kestävän liiketoimintamme jokapäiväisiä avainasioita ovat luottamuksen säilyttäminen, pitkäjänteinen kumppanuus ja osaamisen kehittäminen.

Palvelemme eettisesti kestävää teollisuutta ja sitä täydentäviä aloja. Pyrimme tuomaan tarvittaessa myös asiakkaillemme ulkopuolisen näkemyksen eettisen toiminnan merkityksestä. Haluamme tukea asiakkaitamme toiminnassa, joka perustuu ihmisten tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövaikutusten huomioimiseen.

Edistämme sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa tekoja, jotka ovat nykyisten ja tulevien sukupolven kannalta eettisesti kestäviä ja parantavat asiakkaidemme toimintaa.

Luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa on liiketoimintamme perusta:

  • Teemme minkä lupaamme, huolellisesti ja mahdollisimman hyvin.
  • Ehdotamme ainoastaan viestintätoimia, jotka ovat näkemyksemme mukaan tarpeellisia asiakkaan tilanteessa.
  • Pyrimme mahdollisimman sujuvaan yhteistyöhön ja toimimme Allianssi-mallimme mukaan.
  • Vältämme tilanteita, joissa voi syntyä eturistiriitoja, emmekä ota kilpailevilta toimijoilta saman osa-alueen toimeksiantoja yhtä aikaa. Kerromme tulevalle asiakkaalle, mikäli olemme työskennelleet kilpailijalle hiljattain.
  • Työskentelemme sujuvasti asiakkaan muiden kumppaneiden kanssa.
  • Yhteistyön alkaessa sitoudumme salassapitosopimukseen.
  • Käytämme asiakasta referenssinä vain, kun olemme saaneet siihen luvan.

Pitkäaikaiset asiakkuussuhteet ovat tavoitteemme, ja pyrimme saamaan asiakkailtamme toistuvasti toimeksiantoja. Niiden myötä rakennamme yhteistyöstä kumppanuutta, joka antaa meille mahdollisuuden perehtyä liiketoimintaan syvällisesti ja luoda asiakkaalle lisäarvoa.

Osaamisen kehittäminen on jatkuva tavoitteemme. Haluamme kehittää sekä itseämme että verkostoamme niin, että voimme tarjota asiakkaillemme myös uusia palveluita. Lisäksi pyrimme tinkimättömästi tuomaan asiakkaalle uutta osaamista, joka vahvistaa tämän kilpailukykyä.

Viestintäalan eettiset periaatteet

Sitoudumme myös alamme yleisiin eettisiin periaatteisiin:

Helena Aatinen, Risto Pennanen