AttDevelopment -palvelu

Viestinnän kehittäminen

Ovatko liiketoimintojenne viestinnälliset tarpeet muuttumassa? Vastaako some-strategia arjen vaatimuksia? Palvelevatko nettisivut relevantteja kohderyhmiä? Askarruttaako sisäisen viestinnän toimivuus? Miten ennättäisit uudistaa viestintästrategian? Mihin viestinnän kärjet pitäisi suunnata?

Kun yrityksen strategia muuttuu, organisaation painopisteitä muutetaan. Sysäys muutokseen ja viestinnän uudelleen suuntaamiseen voi syntyä myös rakennemuutoksessa, liiketoiminnan vetäjän vaihtuessa tai esimerkiksi uuden toimitusjohtajan tultua taloon.

Lisäksi viestinnän toimintatapoja, kanavia ja työkaluja on hyvä arvioida joka tapauksessa aika ajoin uudelleen.

  • Viestintäfunktion ja -osaamisen kehityskartoitukset
  • Viestinnän osa-alueiden kehitysprojektit
  • Viestintäpäällikön, viestintäjohtajan mentorointi

Ota yhteyttä, arvioidaan tilanteesi. Teemme tarjouksen ja etsitään toimet, joilla pääsette arjessa eteenpäin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!