Skip to main content

Yritysjärjestelyssä viestintä luo oikeita odotuksia ja ehkäisee tarpeettomia pelkoja. Onnistunut viestintä auttaa järjestelyn maaliin sekä avaa ovia tuleville askelille.

Monesti yritysjärjestelyä eteenpäin vievä hallitus huomaa viestinnän valmistelutarpeen vasta viikkoa ennen suunniteltua uutisen julkistamista. Viestintä onnistuu kuitenkin parhaiten, kun sitä suunnittelevat käsiparit ovat kuulemassa taustakeskusteluja jo aiemmin, silloin kun keskustelut liikkuvat järjestelyn liiketoimintalogiikassa, rahoituksessa ja juridisten seikkojen puinnissa.

Hämmennystä, ristiriitoja ja pelkoja. Silloin kun yritysjärjestelyn viestintä epäonnistuu, siitä aiheutuu ongelmia, joita hallitus ja johto joutuvat korjaamaan pitkin matkaa. Väärät integraatiohyötyjen odotukset, tärkeän sidosryhmän vastustus tai henkilöstön huolenaiheet vaikeuttavat järjestelyn toteuttamista. Pahimmillaan ne vaarantavat tavoitellut hyödyt kokonaan.

Joka tapauksessa niukasta viestimisestä johtuvat väärintulkinnat ja huhut sekä sitoutumisen puute vievät johdon aikaa ja kuormittavat arkea. Ne heikentävät myös yrityskuvaa ja kyseenalaistavat johdon osaamisen, kun oletetut järjestelyn hyödyt jäävät saavuttamatta.

Monet yritysjärjestelyiden onnistumista analysoineet tutkimukset kertovat onnistuneen viestinnän tärkeydestä. Viestinnällä on elintärkeä rooli tehokkaassa integraatiossa. Viestintä voi olla koko järjestelyn perusta tulosten parantamiseen.

Hyvä suunnittelu ehkäisee kaaoksen

Yritysjärjestelyyn liittyy niin paljon asioita, että langat uhkaavat sotkeentua osaavissakin käsissä. Siksi järjestelyn viestintää on rakennettava hyvissä ajoin etukäteen.

Viestintänäkökulmat on tarpeen ottaa keskusteluun viimeistään silloin kun toteutuminen alkaa näyttää todennäköiseltä. Silloin voidaan punnita erilaisia pääviestejä ja rakentaa niihin vankat perustelut. Samalla puntaroidaan mahdollisia heikkoja kohtia ja otetaan tarvittaessa mukaan elementtejä, jotka tukevat viestejä.

Sujuvalla viestinnällä sujuva yritysjärjestely
lue lisää - Yritysjärjestelyjen palvelumme
Lue lisää - Kasvuyrityksen viestintä exit-kuntoon
Comstepper - Yritysjärjestelyyn liittyvät palvelut

Tilaa uutiskirjeemme!