Innostava viestintä ja oikealla tavalla kuvattu yrityksen tarina nostavat yrityksen arvoa. Omistusrakenteen muutosta suunniteltaessa yrityksen toimintaa katsotaan sekä taaksepäin että tulevaisuuden näkymiin. Siksi yrityksen viestit ja viestiminen kannattaa nostaa exit-tasolle jo pari vuotta ennen irtaantumista.

Yrityksen markkina-arvoa nousee lähes 30 prosenttia, kun liiketoiminnan tavoitteet ja jatkumo on viestitty hyvin. Tästä syystä yrityksen kannattaa laittaa viestintä exit-kuntoon ajoissa ennen omistuksen muutoksia.

Hyvällä viestinnällä on selvä yhteys yrityksen taloudelliseen menestykseen. Yhteyden on osoittanut muun muassa Yhdysvalloissa tehty tutkimus jonka mukaan hyvä viestintä korreloi voimakkaasti yrityksen sijoitetun pääoman tuotossa.

Tulos on toki odotettu. On maalaisjärkeen käypää, että selkeät viestit sekä yrityksen sisälle että ulos tukevat liiketoimintaa.

Asiakkaat ostavat helpommin, kun he ymmärtävät, mitä ostavat. Samoin henkilöstö juoksee oikeaan suuntaan, kun yhteinen suunta on selvä. Lisäksi osaajat ovat kiinnostuneita yrityksestä työpaikkana, kun yritys viestii tekemisestään innostavasti, pystyy näyttämään luotettavan track-recordin taaksepäin sekä kertomaan loogisesti, realistisesti ja rohkeasti tulevaisuuden mahdollisuuksistaan.

Exit-kunto vaatii treenaamista

Moni yritys käynnistää viestintäkunnon nostamisen vasta siinä vaiheessa, kun päätös exitistä on tehty. Eli liian myöhään.

Systemaattinen viestintä vaatii yritykseltä valmentautumista. Uusien toimintatapojen omaksuminen ja toteuttaminen ovat myös osa kasvuyrityksen polkua.

Exit-kuntoon tähtäävä yritys tarvitsee treenitukea. Yrityksen tilanteeseen sopivalla viestintäohjelmalla kunto nousee sekä yrityksen arvo ja osaaminen tuodaan esiin. Suunnittelemme, toteutamme ja valmennamme. Edetään yhdessä järkevin askelin johdonmukaisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Tutustu kasvuyrityksen palveluihimme