Skip to main content

Vastuullisuustavoitteiden konkreettinen viestintä kertoo henkilöstölle, kumppaneille ja omistajille suunnan, johon yritys on menossa. Kun ESG-asiat kytketään onnistuneesti strategiaan, siitä syntyy myös kilpailuetua.

Kun Metsähallitus hakee Korsnäsin edustalle suunnitellun tuulivoimapuiston operoijaa, kertoo se nettisivuillaan monipuolisesti ESG-kriteerit, jotka kumppanin on täytettävä. Kuten esimerkiksi sen, että kumppanin pitää kertoa toimistaan luonnon monimuotoisuuden vähentämiseksi ja että vastuullisuus on huomioitava johdon palkitsemiskriteereissä.

Lisäksi liikelaitos kertoo käyttävänsä ulkopuolista auditoijaa arvioimaan kumppaniehdokkaiden suoriutumisen ESG:n eri osa-alueilla.

Pelisäännöt ovat siis selvät. Hankkeen vetäjä viestii vastuullisuustavoitteistaan ja kumppani viestii, miten vastaa tavoitteisiin.

Näytä suuntaa, älä vain markkinoi

Vastaavanlainen arviointi on yleistä kaikissa suurissa projekteissa ja ESG-kriteerit ovat jo tuttuja vaatimuksia merkittävissä sijoituksissa. Hankkeisiin on vaikea päästä, ellei yrityksellä ole osoittaa konkreettisia askeleita vastuullisuustoimistaan. ESG-askeleita on otettava hyvissä ajoin, jo silloin kun eteen ei vielä ole tullut hanketta, joka edellyttää vastuullisuusfaktojen tuomista pöytään. Vakuuttavaa historiaa ei voi taikoa tyhjästä, ellei sitä ole rakennettu ajoissa.

Kumppanin vakuuttaminen vastuullisuudesta tarkoittaa mittareita ja avoimuutta, siis säännöllistä viestintää. Ei riitä, että yhtiö kertoo olevansa vastuullinen. On kerrottava, millä tavalla se on vastuullinen. Ja näytettävä se teoilla. Hyvä esimerkki vastuullisuuden osoittamisesta konkreettisesti on kaivosyhtiö Anglo Americanin yli kymmenen miljoonan euron metsäalueen osto, jonka tavoitteena on kompensoida Sakatin kaivosalueen haittoja luonnolle.

Vastuullisuusvaatimusten ja -tekojen väliset ristiriidat nousevat helposti julkisuuteen. Tämän on saanut kokea muun muassa urheilumaailma, jossa ESG-politiikkaa ei aina ole viety strategiaan täysimittaisesti.

Asiakkaat ovat vain yksi vastuullisuusviestinnän kohderyhmä. Yhtä tärkeää on viestiä vastuullisuustavoitteista, ESG-mittareista ja toteutumasta omalle henkilöstölle, alihankkijoille ja monille muille sidosryhmille. Tavoitteet tuskin toteutuvat, elleivät henkilöstö ja alihankkijat tunne tavoiteltua suuntaa.

Tässä kohdin viestinnällä on klassinen haaste. Monipolvinen vastuullisuustavoitteiden viidakko pitää pukea helposti ymmärrettäväksi tarinaksi, joka ohjaa toimintaa. Ilman hyvää tarinaa vastuullisuustavoitteet jäävät helposti irrallisiksi mittareiksi, joiden yhteys sekä strategiaan että arkeen katoaa.

Mikä on ESG-työn tavoite?

Yritys voi suhtautua vastuullisuuteen monella tavalla. Joku näkee vastuullisuuden lisääntyvien ESG-raportointivaatimusten taakkana. Toinen lähestyy vastuullisuutta erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta. Kolmas hakee vastuullisuudesta kilpailuetua.

Kaikki näkökulmat ovat perusteltuja. Kattavimmat vastuullisuusohjelmat ja ESG-raportointi teettävät valtavasti töitä. Sijoittajat puolestaan arvioivat Morgan Stanleyn tapaan, että sijoitushorisontin pidentyessä vastuullisuusriskien toteutumisen todennäköisyys kasvaa. Siksi investointipankki kehittää jatkuvasti uusia tapoja integroida vastuullisuusarvioita sijoitusanalyysiinsä.

Riskinäkökulma on tärkeä, koska sijoitusmarkkinoilla on nähty lukuisia skandaaleja, joissa vastuuton toiminta on romahduttanut sijoituksen arvon murto-osaan. Theranoksen veritestihuijaus, autoteollisuuden päästömittausväärennökset ja lääkemarkkinoiden opioidiskandaali kertovat, millaista vahinkoa sekä asiakkaille että sijoittajille voi syntyä vastuuttomasta toiminnasta.

Tee vastuullisuudesta kilpailuetu

Merkittävimmällä tavalla yrityksen vastuullisuustyö onnistuu, kun siitä rakennetaan kilpailuetua. Tällaisena onnistumisena voi pitää esimerkiksi Nestettä, jolle uusiutuvat polttoaineet tuovat jo lähes 40 prosenttia liikevaihdosta.

Onnistuminen on edellyttänyt perinteiseltä öljynjalostajalta syvällistä pohdintaa siitä, mitä uusia mahdollisuuksia vastuullinen toiminta voi avata. Yhtiö ei siis ole vain muuttanut toimintatapojaan vastuullisemmaksi, vaan käynnistänyt kokonaan uuden liiketoiminnan.

Tämä edellyttää, että vastuullisuus on nivottu yrityksen strategiaan. Näin ei aina välttämättä ole. Huonoimmillaan liiketoiminta ja vastuullisuus elävät kokonaan omaa elämäänsä. Tällöin onnistumisen edellytykset ovat heikot.

Monet sijoittajat etsivät nimenomaan yrityksiä, jotka pyrkivät tekemään toimialamurroksen kehittämällä uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen vaatimuksista.

Vastuullisuuden kehittäminen voi olla kuitenkin arvokasta yhtiölle vähemmälläkin. Kaikki yritykset eivät voi tehdä toimialamurrosta. Tärkeintä on aloittaa matka suuntaan, joka avaa uusia ovia, vähentää ESG-riskejä ja ehkä myöhemmin avaa kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tue viestinnällä vastuullisuuspolkua

Olivatpa yrityksen vastuullisuustavoitteet ja ESG-mittarit mitä tahansa, on viestinnän tehtävä tukea tavoitteiden saavuttamista.

Tehtävä on sitä haastavampi, mitä epäselvemmin yritysjohto on määritellyt tavoitteet. Välillä tarvitaan lisää esimies-alais-keskustelua tavoitteiden konkretisoimiseksi. Vasta sen jälkeen voi rakentaa uskottavan viestintäsuunnitelman normaalin strategiaviestinnän tapaan.

Kun yritys hakee vastuullisuudesta kilpailuetua, ESG-asioista on viestittävä systemaattisesti. Vastuullisuus on avattava eri sidosryhmien näkökulmasta sekä yleisellä tarinalla että konkreettisilla esimerkeillä. ESG-mittareilla ja avoimella viestimisellä toteutumista viimeistellään viesti. Silloin sidosryhmät näkevät suunnan ja yrityksen mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa paranevat.

Viisi pointtia vastuullisuudesta ja ESG-asioista viestiville

1) Kirkasta organisaation vastuullisuustavoitteet. Aseta selkeät mittarit. Raportoi onnistumiset ja haasteet avoimesti.
2) Laadi sen jälkeen tavoitteita tukeva viestintäohjelma. Rakenna vastuullisuudesta tarina, joka ohjaa toimintaa. Pelkkä tarina ei kuitenkaan riitä, teot ratkaisevat.
3) Muista eri sidosryhmien odotukset. Räätälöi viestit tarpeen mukaan.
4) Sido vastuullisuus arkeen. Yritä saada henkilöstö pohtimaan, mitä vastuullisuus tarkoittaa kunkin työssä. Silloin viette porukalla asioita samaan suuntaan.
5) Ole sinnikäs, valmistaudu pitkään matkaan. Edes vastuullisuusviesti ei mene perille kerralla. ESG ei tule kuntoon kertarypistyksellä.
Lue lisää ajankohtaisia artikkeleitamme

Tilaa uutiskirjeemme!