Skip to main content

Vaikka yrityksesi olisi vastuullisuusvaatimusten osalta lähtökuopissa, vielä on mahdollisuus hyvään starttiin. EU on antanut direktiivinsä ja on viimeistelemässä ESG-standardeja, joiden mukaan on pakko toimia.

Vastuullisuutta kuvaava ESG-kokonaisuus (environmental, social, governance) mietityttää yrityksiä juuri nyt. Kuinka sen kanssa olisi järkevää edetä?

Hyvä uutinen on, että yrityksesi on jo vienyt eteenpäin ESG:n piiriin kuuluvia asioita, vaikka ei olisi niitä kolmikirjaimiseksi lyhenteeksi pukenutkaan. Olettehan työllistäneet, maksaneet veroja, parantaneet tuotteiden laatua sekä vähentäneet energiankulutusta tai päästöjä. Nuo kaikki ovat hyviä ESG-tekoja.

Ehkäpä yrityksesi haasteena onkin, että ette ole ihan selvillä, kuinka hyviä olette ESG-mittareilla mitaten. Tai ehkä tiedätte, mutta ette ole huomanneet kertoa siitä kenellekään.

Monet suomalaisfirmat ovat ESG-mielessä parempia kuin kansalaiset tai yritykset ovat oivaltaneetkaan. Toisaalta jokaisella yrityksellä on myös varaa parantaa. Monella paljonkin.

Jotta yrityksesi täyttäisi tulossa olevat vaatimukset, ESG-suoriutumista on johdettava systemaattisesti, mitattava ja viestittävä niin aikomukset kuin tuloksetkin. Kaikki tämä pitää vielä tarkastuttaa riippumattomalla osapuolella, usein tilintarkastajalla.

Isot asiakkaat vaativat

Euroopan parlamentti päätti loppuvuonna 2022, että vastuullisuusraportoinnin piiriin tulevien yritysten määrä yli nelinkertaistuu. Velvoite kertoa ei-taloudellisia tietoja koskee jo nyt noin 11 000 suurta yritystä. Vuonna 2024 pakollisen raportoinnin piiriin tulee noin 50 000 keskikokoista yritystä lisää. Suomessa uudet vaatimukset koskevat eri arvioiden mukaan 600 – 800 yritystä, jotka ovat tähän asti raportoineet ja tilintarkastuttaneet vain taloustietonsa.

Pakollisen ESG-työn piiri laajenee toisaalta EU-direktiivin myötä mutta toisaalta myös isojen asiakkaiden kautta. Vaikka yrityksesi liikevaihto jäisi alle 40 miljoonan euron eivätkä EU:n velvoitteet koskisi toimintaanne, vastuullisuuden osoittaminen voi olla edellytys liikesuhteen jatkumiselle ison yrityksen kanssa.

VIISI ASKELTA VASTUULLISUUSPOLULLE

  1. Määrittele, mikä on oleellista. Miten yrityksesi vaikuttaa ympäristöön ja sidosryhmienne elämään? Miten ympäröivä yhteiskunta ja sen haasteet vaikuttavat toimintaanne?
  2. Selvitä sidosryhmien näkemykset. Tunne sidosryhmiesi ajatukset: Mitä he pitävät vastuullisena toimintana? Älä luule, vaan kysy. Miten vastaat odotuksiin?
  3. Käynnistä tiedon keruu. Mittaa ainakin oleellisina pitämiänne asioita. Nyt ja jatkossa.
  4. Kehitä oleellisia asioita. Kirjaa vastuullisuuden johtamisen periaatteet. Aseta tavoitteet. Määritä vastuut. Mittaa. Vertaa tuloksia tavoitteisiin. Jos ei mennyt kuin Strömsössä, korjaa.
  5. Viesti edelliset neljä askelta. Kommunikoi myös se, mitä odotat omilta joukoilta, kumppaneilta ja miten autat asiakkaita eteenpäin ESG-polulla.

Säästä aikaa, vaivaa ja hermoja ja soita meille. Meillä on kokemusta siitä, miten pääset eteenpäin.