Skip to main content

Vaikuttaja tarvitsee sekä mielipiteitä että faktoja niiden tueksi. Causa ™ tuottaa molempia.

Faktat kannattaa jalostaa hyväksi tarinaksi, koska tarina jää syvälle mieleen.

Faktat puhuvat puolestaan, mutta ne eivät kuitenkaan yksin riitä. Leirinuotiolla kerrotaan tarinoita, ei pelkkiä faktoja. Faktat tarvitsevat ympärilleen tarinan, vaikuttamisviestit.

Viime vuosina olemme nähneet yhä useammin, että faktat eivät hallitse keskustelua.  Varsinkin sosiaalinen media nostaa yhä useammin suorastaan mielikuvituksellisia väittämiä tasa-arvoisiksi mielipiteiksi tosiasioiden rinnalle.

Turkkilaisen professorin Ozan Varolin mukaan faktat herättävät usein jopa vastareaktion. Näin käy, kun fakta sotii voimakkaasti kuulijan vanhoja käsityksiä vastaan. Tämä näkyy esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelussa, missä kunnon skeptikko hermostuu sitä enemmän, mitä enemmän faktoja pöydälle ilmestyy.

Faktoilla on vaikea muuttaa mielipiteitä, koska ihmisen uskomukset ovat osa identiteettiä. ”Mielen muuttaminen tarkoittaa identiteetin muuttamista. Sitä on vaikea ostaa”, kirjoittaa Varol.

Hyvä tarina läpäisee muurin

Tohtori Terrence Flynn kirjoittaa tarinan voimasta. Flynnin mukaan tarina voi siirtää kuulijan energian vastustamisesta viestin prosessointiin. Mitä enemmän kuulija paneutuu tarinaan, sitä vähemmän hän vastustaa viestiä.

Hyvä tarina vaikuttaa ja inspiroi. Psykologi Jerome Brunerin tutkimuksen mukaan ihmiset muistavat faktat 20 kertaa paremmin, jos ne liitetään tarinaan.

Causa™ -palvelun keskeinen idea on tuottaa asiakkaille faktoihin perustuva tarina, joka toimii vaikuttamisen välineenä. Autamme löytämään kiinnostavat faktat, joista rakentuu myös kiinnostava tarina.  Emme yritä muuttaa mustaa valkoiseksi, vaan autamme kertomaan, miksi valkoinen on valkoinen.

Tutustu viestinnän palveluihimmeTutustu sisällöntuotannon palveluihimme

Tilaa uutiskirjeemme!