Skip to main content

On ymmärrettävää, että yritysjärjestelyä rakentavan johdon ajatukset keskittyvät neuvottelujen yksityiskohtiin ja sopimuksen aikaansaamiseen. Yritysjärjestelyn julkistaminen on kuitenkin tulevaisuuden alkupiste, vaikka tiedotustilaisuus on vain pieni osa viestintää.

Yritysjärjestelyn hyvä viestintäsuunnitelma sisältää muun muassa viestintätoimet, tekijät ja aikataulut. Esimerkiksi henkilöstön infotilaisuuksia voi olla usealla paikkakunnalla. Etukäteen on päätettävä, kuka esiintyy milläkin paikkakunnalla ja mihin aikaan. Esitysmateriaalista ja viestintäaineistosta tehdään kieliversiot ja viestit sovitetaan eri kanaviin. Kutsut, tilat ja mahdolliset tarjoilut on varattava etukäteen.

On ymmärrettävää, että yritysjärjestelyä rakentavan johdon ajatukset keskittyvät neuvottelujen yksityiskohtiin ja sopimuksen aikaansaamiseen. Yritysjärjestelyn julkistaminen on kuitenkin tulevaisuuden alkupiste, vaikka tiedotustilaisuus on vain pieni osa viestintää.

Asetu muiden asemaan

Yritysjärjestelyn tekijät ovat puineet asiaa pitkään ja näkevät järjestelyn suuret hyödyt. Niistä on tärkeä viestiä kaikille, joita asia koskettaa, jotta nämä saadaan hankkeeseen mukaan ja innostumaan. Ne, joita järjestely koskettaa, tarvitsevat sateenkaaren pään, joka auttaa sietämään integraatiomatkan vaikeudet.

Eteenpäin katsova johto osaa asettua muidenkin tahojen asemaan ja perustelee muutoksen näidenkin näkökulmasta. Muutoksen läpivieminen on viestintää, mutta paljon myös kuuntelua ja siten kaksisuuntainen prosessi.

Odotukset oikealle tasolle

Järjestelystä innostuneiden on osattava varoa lupaamasta liikoja, odotukset viestitään oikealle tasolle. Silmukkaa ei kannata laittaa kaulaan etukäteen. Jos odotukset on manageerattu liian ylös, ne eivät toteudu, mikä murentaa luottamusta johtoon.

Tyypillinen kysymys, johon on hyvä varautua, koskee henkilöstövaikutuksia. Johdon ei pidä luvata, ettei järjestelyllä ole henkilöstövaikutuksia, ellei ole aivan varma asiasta, koska tilanteet voivat myöhemmin muuttua. Innostuksen luomiseksi ja henkilöstön sitouttamiseksi tarkoitettu lupaus voi jäädä toteutumatta ja murentaa luottamuksen nopeasti.

Tähän liittyy yritysjärjestelyn viestinnän paradoksi. Viestintä ei näytä järjestelyä pohdittaessa kriittisen tärkeältä, koska järjestely voidaan teknisesti toteuttaa hyvinkin vähäisellä viestinnällä.

Heikosti suunnitellun ja epäonnistuneen viestinnän seuraukset alkavat näkyvä vasta julkistuksen jälkeen, kun johto ohjaa uutta laivaa karikoiden ohi. Hyvä viestintä auttaa väistämään karikoita ajoissa. Se luo alusta alkaen myös reittiä uusiin satamiin kuten vaikkapa yrityksen listautumiseen saakka.

Hyvän viestinnän viisi hyötyä yritysjärjestelyssä:

• Hallituksen ja johdon ulostulot ovat hyvin punnittuja
• Viestit ovat yhtenäisiä ja rakentavat luottamusta
• Tärkeät sidosryhmät ymmärtävät asian oikein ja tukevat muutosta
• Odotukset on asettuvat oikealle tasolle
• Järjestely luo hyvän perustan tulevaisuudelle.

Viestintä luo yritysjärjestelyn perustan
Yritysjärjestelyssä viestintä kokoaa joukot
Yritysjärjestelyn onnistuminen vaatii myös hyvää viestintää
Comstepper - Yritysjärjestelyyn liittyvät palvelut

Tilaa uutiskirjeemme!