Yritysjärjestelyn onnistumista on tutkittu paljon. Tulokset osoittavat, ettei onnistuminen ainakaan helppoa ole. Organisaatioiden menestyksellinen yhdistäminen on strateginen 10-ottelu, jossa jokainen laji tarjoaa mahdollisuuden epäonnistua.

Oikeaan osuvat viestit ratkaisevat tulokset

Yritysjärjestelyn perustelut ja strateginen tarkoitus on onnistuttava viestimään kerralla oikein. Toista tilaisuutta siihen ei yleensä tule.

Mitä enemmän järjestelyssä on osapuolia ja sidosryhmiä, sitä tärkeämpää viestintä on. Mikäli järjestelyn perusteet eivät herätä keskeisten sidosryhmien luottamusta, hankkeen vaikeuskerroin kasvaa selvästi.

Sijoittajat hakevat arvonlisäystä

Yritysjärjestelyssä omistajat ja sijoittajat ovat kiinnostuneita siitä, kuinka järjestely vahvistaa osapuolten strategioiden toteutusta ja myös tulevaisuudessa syntyvää arvonlisäystä. On viestittävä siten, että odotukset asettuvat kohdalleen. Varsinkin listayhtiöiden viestiminen on tässä suhteessa tarkasti raamitettua.

Henkilöstö mukaan

Yritysjärjestely – suuntaan tai toiseen – on aina iso muutos henkilöstölle. Aluksi muutosta valmistelevat avainhenkilöt, joiden osaaminen halutaan pitää mukana tulevaisuudessakin. Yritysjärjestelyn edetessä koko henkilöstö tarvitaan toteuttamaan asioita käytännössä.

Isoja muutoksia ei aina ole helppoa hyväksyä. Yhteistä toimintakulttuuria on rakennettava määrätietoisesti, se ei synny sattumalta eikä itsestään. Hyvin hoidettu, kahdensuuntainen viestintä on merkittävä rakennusaine uuden, yhteisen kulttuurin luomisessa.

Yritysjärjestely horjuttaa monen turvallisuuden tunnetta. Luottamuksen vahvistamiseksi henkilöstöä pitääkin informoida riittävän usein, riittävän selkeästi ja aina rehellisesti. Yleensä viestintää tarvitaan paljon enemmän kuin ensin ajatellaan.

Asiakkaat ja kumppanit odottavat jatkuvuutta

Asiakkaat haluavat yritysjärjestelytilanteessa varmuuden siitä, että saavat jatkossakin tuotteensa ja palvelusta tai jopa aiempaa parempia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja.

Asiakkaiden luottamus edellyttää, että toiminta jatkuu suunnitellusti eikä heidän tarvitse kantaa huolta siitä, että tavaran- tai palvelun toimittajan kaikki huomio on kääntynyt asiakastyöstä sisäisiin järjestelyihin.

Uusia kasvumahdollisuuksia?

Yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat lukevat ja tulkitsevat yritysjärjestelyä koskevia viestejä tarkasti myös toisesta näkökulmasta. Jatkuuko asiakassuhde vai menetänkö osan liiketoiminnastani? Vai voisinko tarjota jotain enemmän ja kasvaa asiakkaani kasvaessa?

Toiminnan kannalta kriittisten tavaran- tai komponenttitoimittajien informoinnista kannattaa kantaa huolta.

Ympäröivä yhteiskunta voi yllättää

Päättäjät ja viranomaiset seuraavat yritysjärjestelyä suuren yleisön ja oman asiantuntemuksensa näkökulmasta. Aiheuttaako järjestely potentiaalisten äänestäjien palauteryöpyn? Pitääkö valvontaa lisätä esimerkiksi ympäristönsuojelun näkökulmasta? Syntyykö yritysten yhdistämisestä mahdollisesti haittaa yhteiskunnan toiminnalle tai kaventaako se kilpailua ei-toivottavalla tavalla?

Suuren yleisön ja muiden sidosryhmien näkökulmat näyttävät joskus tulevan yllätyksinä yritysjärjestelyn osapuolille, jotka keskittyvät itse järjestelyn aikaansaamiseen. Virheellisten viestien noustessa pääosaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa hankkeen tielle nousee merkittäviä esteitä. Väärien huhujen korjaaminen on vaikeaa, vie johdon aikaa ja saattaa hankkeen sivuraiteelle.

Viestijä mukaan valmisteluun

Osuvalla ja hyvin valmistellulla viestinnällä puhallat hankkeeseen myötätuulta. Viestintä helpottaa johdon työtä, pienentää kustannuksia sekä antaa aikaa ja tuo työrauhaa keskittyä oleelliseen.

Yritysjärjestelyn viestit rakennetaan huolella kaikkien osapuolten luottamuksen voittamiseksi. Mitä enemmän hankkeessa on osapuolia tai kulttuurieroja, sitä enemmän aikaa vie viestinnän valmistelu.

Viestijä kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun, muiden neuvonantajien rinnalle, viimeistään silloin kun hankkeen toteutuminen alkaa ensimmäistä kertaa näyttää enemmän todennäköiseltä kuin epätodennäköiseltä. Milloin se vaihe on? Sen voi nähdä vain hankkeesta sisältäpäin.