Skip to main content

Vastuullisuuden kehittäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä monella tavalla. Parhaimmillaan se nostaa yrityksen kokonaan uusille markkinoille, joilla muut eivät kilpaile.

Vastuullisuudesta on tullut parin vuoden aikana korvista ulos pursuava muotisana, jonka monet odottavat kuihtuvan kuivaksi rusinaksi ja hajoavan lopulta tomuksi, jonka reipas tuuli lennättää sinne, minne muutkin muodikkaat termit ovat lopulta häipyneet.

Aivan lähivuosina näin ei kuitenkaan tule käymään, sillä vastuullisuudesta tulee jopa lain vaatima pakko.

EU on jo hyväksynyt vastuullisuuden raportointia käsittelevän direktiivin, ja Suomessa direktiivin velvoittama lainsäädäntötyö on jo meneillään.

Laki velvoittaa jotakuinkin kaikki yli 40 miljoonan liikevaihdon yritykset raportoimaan vastuullisuudestaan kattavasti. Vastuullisuudesta kertovat tiedot pitää auditoida ja raportoida niin, että ulkopuolisen on ne helppo löytää.

Vaatimus on kova ja se teettää paljon työtä monille yrityksille, jotka eivät ole tottuneet kertomaan itsestään paljoakaan. Yritysten yksityisistä asioista tulee julkisia.

Ota pakosta hyöty irti

Jos jokin on väistämätöntä, kannattaa siitä etsiä valoisat puolet. Vastuullisuuden valoisa puoli on se, että se voi parantaa yrityksen kilpailukykyä merkittävästi.

Vastuullisuus tarkoittaa monissa tapauksissa asioita, joita yritykset tavoittelevat jo nytkin. Esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen tarkoittaa energian säästämistä, mikä pienentää kustannuksia. Tavoite sopii varmastikin useimmille yrityksille. Uutta on vain se, että yrityksen täytyy mitata kulutus, auditoida luvut ja kertoa ne julkisesti.

Joissain tapauksissa liiketoiminnan pohtiminen vastuullisuuden kautta voi synnyttää kokonaan uutta bisnestä. Tällöin yritys voi onnistua siirtymään kuuluisen Sinisen meren strategian mukaisesti kovasti kilpaillulta punaiselta mereltä siniseille merelle, jolla muut eivät kilpaile.

Esimerkiksi Cirque du Soleil poisti perinteisen sirkuksen valikoimasta eläimet, joiden käyttö oli alkanut herättää entistä enemmän julkista vastustusta. Samalla pienenivät kustannukset. Vastapainoksi Cirque du Soleil lisäsi aikuisille suunnattua musiikkia. Näillä ja muutamilla muilla valinnoilla se synnytti globaalin menestystarinan, joka alkoi esiintyä kokonaan erilaisilla areenoilla toisenlaiselle yleisölle kuin perinteiset sirkukset.

Suomessa puolestaan Neste Oil on rohkeilla investoinneilla biodieseliin onnistunut erottautumaan kilpailijoista ja luomaan premium-hinnoitellun tuotteen. Samaa toivovat varmasti ns. vihreän teräksen kehittäjät. Tulevaisuus näyttää, käykö näin.

Näin vastuullisuus nostaa yrityksen arvoa

Rahoittajien riskit pienenevät. Sijoittajat ja rahoittajat voivat luottaa, että yrityksestä ei pullahda julkisuuteen negatiivisia uutisia, jotka syövät yrityksen arvoa.

Kustannussäästöt. Vastuullisuus tarkoittaa pääsääntöisesti tehokkaita toimintamalleja, joiden avulla säästyy energiaa, raaka-aineita ja turhaa työtä.

Avoimuus lisääntyy. Kun yritys viestii sekä onnistumista että haasteistaan avoimesti, sidosryhmät eivät kohtaa suuria yllätyksiä.

Ovet kilpailuihin pysyvät auki. Kilpailutuksia järjestävät asiakkaat vaativat yhä tarkempaa tietoa kilpailuun osallistuvilta yrityksiltä niiden vastuullisuudesta. Kun yritys kehittää vastuullisuudestaan ja kertoo siitä, on sillä mahdollisuus osallistua kilpailuihin.

Henkilöstön rekrytointi helpottuu. Vastuullinen toiminta vahvistaa yrityksen mainetta, mikä puolestaan helpottaa osaavien työntekijöiden palkkaamista.

Voi syntyä uusia innovaatioita. Joissain tapauksissa oman toiminnan kehittäminen vastuullisuuden kautta tuo uusia ideoita ja jopa merkittäviä innovaatioita.

Lue lisää: Vastuullisuuden tiekartta - Yritysesimerkki