Skip to main content

Kun uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään, ovat kaikkien katseet kääntyneet häneen. Silloin on paras tilaisuus vaikuttaa. Suunnittele uuden johtajan viestintä.

Noin puolet toimitusjohtajista sanoo jälkeenpäin, että johtajan rooli oli erilainen kuin itse oli aloittaessaan odottanut. Harvard Business Review -lehdessä julkaistun artikkelin (The 3 Challenges Every New CEO Faces) mukaan tuoreiden toimitusjohtajien haasteita ovat etenkin:

• Ajan hallinta ja energian suuntaaminen,
• suhteiden hoito hallitukseen ja ulkopuolisiin sidosryhmiin ja
• informaation kulku johdolle sekä ulkoinen viestintä.

Kaksi kolmesta avainhaasteesta liittyy siis enemmän tai vähemmän viestintään.

Tämä on luonnollista, koska johtaminen on pitkälti viestintää. Johtajaa ei valita yritykseen koodaamaan, laskemaan eikä suunnittelemaan markkinointikampanjaa. Hänet valitaan vaikuttamaan asioihin niin, että yritys kasvaa ja tuottaa omistajilleen voittoa.

Uusi viestintämaailma vaatii opettelua

Viestinnälliset kysymykset yllättävät siksi, että tuore johtaja kohtaa uusia viestintävaatimuksia. Kun yhden liiketoimintadivisioonan vetäjä nousee toimitusjohtajaksi, törmää hän aivan uudella tavalla yhtiön sisäisiin ristipaineisiin sekä kohtaa hallituksen odotukset ja median kiinnostuksen.

Henkilökohtainen vaikuttamissuunnitelma johtajuuden tueksi

Uuden toimitusjohtajan ensimmäiset ulostulot ovatkin merkittävä mahdollisuus vaikuttaa. Ne ovat myös suuri mahdollisuus synnyttää hämmennystä, jos viestintä on ristiriitaista tai vaikeasti tulkittavaa.

Siksi olemme kehittäneet ylimmälle johdolle henkilökohtaisen palvelun, joka tukee johtajaa vaikuttamisessa. Tuemme ja haastamme johtajaa sekä räätälöimme uuden johtajan vaikuttamissuunnitelman, joka kannattaa tehdä jo ennen uuteen tehtävään astumista.

Kun uusi toimitusjohtaja valmistautuu vaikuttamiseen jo ennen ensimmäistä työpäivää, lähtee koneisto suurimmalla todennäköisyydellä oikeaan suuntaan heti starttilaukauksen kajahtaessa.

Lue lisää toisestakin blogista:

Johtajaksi? Seitsemän vinkkiä viestintään
Attention CEO - uuden johtajan viestintä
Kasvu testaa johtajan viestintätaidot