Skip to main content

Asiantuntijuus on B2B-liiketoiminnan tärkein voimavara. Etenkin kun muut huomaavat ja tunnustavat sen. Nosta osaamisesi näkyviin, me autamme siinä.

Yhä useamman yrityksen ylivoimatekijä on asiantuntijaosaaminen. Tuo ylivoima tukee parhaiten liiketoimintaa, kun osaamisesta viestitään monipuolisesti ja se näkyy arjessa.

Aktiivinen yritys on kiinnostava liiketoimintakumppani. Asiantuntijuus avaa ovia. Samoin asiakkaat hakeutuvat osaamisen äärelle ja luottavat yrityksen tuotteisiin. On myös aloja, joilla asiantuntemuksen tuominen esiin ja tiedon jakaminen vähentävät virheellisiä ennakkokäsityksiä ja helpottavat myynnin työtä.

Parhaat kyvyt kiinnostuvat yrityksestä, kun osaaminen on näkyvillä. Se on entistä tärkeämpää, kun kisa hyvästä työvoimasta kovenee. Yrityksen osaamisen näkyminen vahvistaa sijoittajien ja viranomaisten luottamusta. Asiantuntijuus on myös ehdoton yhteiskunnallisen vaikuttamisen edellytys.

Osaaminen on tärkein kasvun raaka-aine

Osaamisen voimasta kertoo Forbesin helmikuinen artikkeli. CMO Survey -selvityksessä markkinointijohtajat pitävät parhaiden osaajien löytämistä keskeisimpänä orgaanisen kasvun moottorina (Forbes CMO Survey, The Link Between Talent And Organic Growth).

Kun yritys hakee kasvua, oikea osaaminen ja oikeat osaajat olivat vastaajien mukaan tärkeämpiä kasvun onnistumisen osatekijöitä kuin liiketoimintamalli, sidosryhmien hyväksyntä, oikea teknologia tai data. Kun osaajista käydään yhä tiukempaa kilpailua, asiantuntijuus luo vetovoimaa ja kilpailuetua.

Asiantuntijaprofiililla esiin

Osaaminen ei synny viestinnällä, mutta sillä se tulee näkyväksi. Viestintä on keskeinen asiantuntijabrändin rakentamisen väline. Siksi olemme kehittäneet viestintäpolun asiantuntijaprofiilin vahvistamiseksi.

Asiantuntijuuden perustan rakentaminen alkaa perustusten suunnittelulla: määritellään viestit, valitaan kohderyhmät ja etsitään oikeat kanavat. Perustusten valamisen keskellä on hyvä tarkastaa, mitä asiantuntijaominaisuuksia brändiin jo nyt sisältyy ja mitkä ominaisuudet näkyvät yrityskuvassa. Vahvistetaan vahvuuksia erityisesti.

Sen jälkeen laaditaan sisältöä, joka tuo osaamisen näkyväksi niin, että se ymmärretään. Sisällölle puolestaan haetaan kanavat, joilla keskeiset kohderyhmät tavoitetaan.

Kaikessa tuossa tuemme yritystäsi. Tuomme pitkän kokemuksemme yritysviestinnästä ja mediasta asiantuntijabrändin vahvistamiseksi.

Kolme pointtia

  1. Viestiikö yrityksenne asiantuntemuksesta siten, että se kiinnostaa?
  2. Oletteko saaneet näkyvyyttä asiantuntemuksellenne? Tunnetaanko yrityksenne oikeista asioista?
  3. Viestiikö yrityksenne asiantuntemuksesta kyllin kansantajuisesti?

Jos vastasit yhteenkään kysymykseen kieltävästi, ota yhteyttä. Tehdään asiantuntijuus näkyväksi.