Skip to main content

Muutoksessa mukana olevat janoavat tietoa. Mihin ollaan menossa, miksi juuri sinne ja missä asioissa meidän pitää toimia toisin? Viesti myös silloin, kun ei ole uutta kerrottavaa. Siksi viestiminen on syytä suunnitella.

Ota huomioon ainakin kolmenlaiset ihmiset. Ne, jotka tunnistavat, mistä on kyse. Ne, jotka tarvitsevat konkretisointia siitä, mitä pitää tehdä. Ja ne, jotka vastustavat.

Muutoksen johtajana maalaa jatkuvasti isoa kuvaa: Mistä lähdettiin, missä ollaan nyt ja mitä tehdään seuraavaksi. Pilko muutos palasiksi, näytä välietapit sekä nosta onnistumiset näkyviin. Mukana olevien ja onnistujien suulla.

Kaikki haluavat myös tietää, missä on sateenkaaren pää. Mitä muutos tuo minulle. Missä kohtaamme todennäköisesti ongelmia ja mitä tarvitaan lisää, jotta onnistumme.

Kaikki muutokset ansaitsevat hyvää viestintää

Mitä hankalammasta muutoksesta on kyse, sitä suurempaan rooliin nousee hyvä tiedonkulku ja tiivis vuorovaikutus. Kun asiasta puhutaan, muutos pysyy mielessä ja siitä tulee osa arkea. Muutoksen välietappien saavuttaminen ja niiden esiin nostaminen kannustaa jatkamaan. Onnistujien näkyminen rohkaisee minuakin yrittämään enemmän.

Useimmat haluavat myös mukaan muutokseen. Sitouta halukkaat ja kytke esimiehet muutoksen ankkureiksi. Vastarannan kiisket ja vastaväitteet puolestaan antavat mahdollisuuden käydä läpi asia jälleen kerran.

Johtaminen on viestimistä

Viestiminen on oleellinen osa johtamista. Varaudu kommunikoimaan silloin, kun muutoksesta on kerrottavaa, kun välietappeja asetetaan ja saavutetaan, kun muutoksesta ei vielä ole uutta kerrottavaa, kun sitä puolustetaan tai vastustetaan, kun tapahtuu jotain tai ei tapahdu mitään. Tuo esiin muuttujia, onnistujia, johtajia ja vähän vastustajiakin.

Toista, toista, toista. Jatka tavoitteiden kertaamista vielä sittenkin, kun muutosjohtajasi on niihin jo kyllästynyt. Takarivi ei nimittäin ole vielä kuullutkaan.

Lue lisää: Muutosjohtajan on hallittava monta viestintätapaa