Skip to main content

Monen yrityksen nettisivuilta huomaa, että yrityksen on ollut hankalaa kuvata oman toimintansa ydintä. Yrityksen ulkopuoliset tahot odottavat selkeää ja yleisymmärrettävää kiteytystä siitä, miksi yritys on olemassa ja miten se auttaa ratkaisemaan yleisesti tunnistettuja haasteita.

Kävimme yhdessä markkinointitoimisto Kuplin kanssa läpi yli 30 yrityksen nettisivut sijoittajien ja median näkökulmista. Parhaimmillaan yritykset osoittautuivat monipuolisiksi kommunikaattoreiksi. Huonoimmillaan yritykset tarjosivat lukijoiden käyttöön vain toteutuneen tiedon arkiston, joka katsoo taaksepäin.

Yrityksen viestintäresurssit näkyvät luonnollisesti viestinnän tasossa, mutta eivät selitä kaikkea. Kun on halua viestiä selkeästi, se onnistuu yhdenkin henkilön voimin.

Pääasiaksi olemassaolon syy

Yrityksen itsensä kuvatessa toimintaansa päärooliin nousee helposti erikoisosaaminen tai yksittäinen asia, josta yritys on erityisen ylpeä. Vahvuudet on tietysti hyvä tuoda esiin, mutta usein pääasiaksi kannattaa nostaa toiminnan tarkoitus ja asiakkaat. Ja kertoa se selvästi ja yksinkertaisesti.

Kun yritys kertoo netissä etusivullaan kissan kokoisilla kirjaimilla sen, mikä toiminnan tai tuotteiden ansiosta maailmassa tai asiakkaan liiketoiminnassa muuttuu paremmaksi, ollaan jo pitkällä. Usein toiminnan tarkoitus löytyykin asiakkaan liiketoiminnan haasteiden ratkaisemisesta.

Toinen hyvä keino kertoa yrityksen toiminnasta on liittää asia isoon kuvaan. Mihin ongelmaan tai kysymykseen ympäröivässä yhteiskunnassa yrityksen toiminta liittyy tai mitä niistä se osaltaan ratkoo? Näillä perusteluilla hankitaan olemassaolon oikeutusta ja rakennetaan mainepuskuriakin.

Strategia kertoo miten

Toinen tärkeä asia on yrityksen strategia. Se vastaa kysymykseen, miten yritys toteuttaa edellä kuvattua toiminnan tarkoitusta. Molemmat, tarkoitus ja strategia, kertovat, mitä yritys aikoo tehdä jatkossa. Ne jo kaksistaan muodostavat hyvän vastapainon menneiden asioiden uutisoinnille.

Lue lisää:

Strategiaviestintä

Sijoittajaviestinnän muutos palvelee piensijoittajaa

Comstepper - Suunnannäyttäjä, palvelu muutosviestinnän suunnitteluun
Comstepper - Viestintäsuunnitelma - Kiteytä viestisi

Tilaa uutiskirjeemme!