Skip to main content

Työyhteisön yhteishengen rakentaminen on jokaisen esimiehen  tehtävä nyt, kun väki on etätöissä. Yhteisöllisyyden ylläpito edellyttää aktiivista sisäistä viestintää organisaation kaikilla tasoilla.

Kun sosiaalisten kontaktien määrä vähenee, epävarmuus nostaa päätään. Ihmiset ovat huolissaan, hakevat informaatiota ja vuorovaikutusta. Kaikki konstit auttavat sulattelemaan uutta tilannetta, vaikka varsinaista hätää ei olisikaan.

Poikkeuksellisissa tilanteissa kaikenlaisten sosiaalisten kontaktien merkitys korostuu paljon enemmän kuin äkkiseltään kuvittelisikaan. Siksi työyhteisön sisäisestä vuorovaikutuksesta ja sisäisestä viestinnästä kannattaa pitää nyt hyvää huolta. Hankalat ajat lujittavat keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttavat rakentamaan vahvempaa yrityskulttuuria. Sisäinen kulttuuri on näinä aikoina keskeinen eteenpäin vievä voima.

Puhutaan työasioista, isoista ja pienistä

Työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta voi lisätä sekä työasioissa että jakamalla arkisia kokemuksia.

Työasioiden johtamisen tarve ei tietenkään ole poistunut mihinkään. Organisaatioiden toiminta jatkuu tavalla tai toisella, joten käsitystä yhteisestä suunnasta ja meneillään olevista asioista on pidettävä jatkuvasti yllä. Tutkimusten mukaan käsitys yhteisestä suunnasta ei kaikilla ole kovin selvä muutenkaan.

Esimiesasemassa olevien henkilöiden odotetaan viestivän tiimiensä kanssa aktiivisesti. Myös muut kokoonpanot ja projektiryhmät puivat työn alla olevia asioita jatkuvasti. Virtuaaliset kokoukset lienevät jo arkipäivää useimmissa työpaikoissa. Keskustelupalstat, sähköpostiviestit ja muut sähköiset yhteydenpitokeinot ovat virtuaalisten kokousten hyvä lisä, mutta eivät korvaa suoraa vuorovaikutusta.

Yhteisiä palavereja voi olla syytä lisätä selvästi, ainakin tilanteen pitkittyessä. Kokouksiin ei tarvita aina suuria aiheita, agendasta voi tehdä tavallistakin arkisemman. Kun väki työskentelee toisistaan erillään, hiljaista tietoa jää paljon siirtymättä. Vajetta on syytä paikata systemaattisesti sekä jättää aikaa keskusteluille ja jutustelulle.

Ylimmän johdon viestimistä arvostetaan

Poikkeustilanteissa ylimpien johtajien viesteillä on erityisen suuri merkitys. Ylin johto näyttää esimerkkiä, jota muut esimiehet seuraavat. Ihmiset myös arvostavat ylimmän johdon, suurimpien pomojen, esiintuloa omiensa edessä. Johtajalla on myös nyt elämänsä tilaisuus tulla kuulluksi ja vahvistaa johtajuuttaan aktiivisella vuorovaikutuksella. Läsnä voi olla myös sisäisen viestinnän keinoin.

Ollaan läsnä myös ihmisinä

Normaalioloissa monet organisaatiot vierastavat yksityisasioiden tuomista intranetiin tai muille yhteisille foorumeille. Nyt tilanne on toinen. Etätyön tekijät voivat haluta jakaa kuvia kotityöoloistaan, lemmikkieläimistä, perheen keskellä työskentelystä. Samalla jaetaan yhteistä kokemusta työn jatkumisesta erikoisista olosuhteista huolimatta.

Aina on myös mahdollista kilauttaa kaverilla ja varmistaa, että arki sujuu. Työkaverimme kestävät poikkeustilanteita eri tavoin ja jollekin voi suora yhteydenotto olla paljon tärkeämpi kuin kuvitteletkaan.

Tämäkin menee aikanaan ohi

Jaksamme paremmin yhdessä, kun jaamme yhteistä arkea. Sitähän teemme työpaikoillakin, vaikka se tapahtuu tavallisesti huomaamatta.

Kriisissä yritykset näyttävät, minkälainen niiden julistama kulttuuri käytännössä on. Jos yhdessä tekeminen on keskeinen arvo, ei se saa loppua etätyöhön siirryttäessä. Nyt on aika vahvistaa voittajakulttuuria, jonka avulla yritys lähtee nopeasti lentoon, kun kriisi on aikanaan ohi.

Ja kun tämä kaikki on ohi, pidetään kekkerit. Ollaan yhtä kokemusta rikkaampia ja parempi työyhteisö.

Lue lisää - Muutosviestintä
Comstepper - Suunnannäyttäjä, muutosviestinnän palvelu

Tilaa uutiskirjeemme!