Skip to main content

Hyvä infograafi kiteyttää monitahoisen ilmiön nopeasti hahmotettavaan muotoon. Kuvien, tekstien ja numeroiden yhdistelmän tasapaino ja selkeys tekevät siitä kiinnostavan keinon asiantuntijatiedon välittämiseen. 

Selkeä infograafi nostaa kuvattavan ilmiön pääasiat päärooliin. Lisätiedot perustelevat pääasioita pienemmillä keinoilla. Informaatiota on kiteyttävä niin, että kokonaisuus on kattava ja ytimekäs. Kokonaisuus on myös tasapainoinen samalla kun visuaaliset elementit opastavat lukijaa pääasioiden äärelle.  

Infograafin visuaalisten elementtien toimivuus riippuu asiayhteydestä, käyttäjän tavoitteista ja käyttötarkoituksista. Kun puhuttelet suurta yleisöä, käytä enemmän kuvia ja vähemmän sanoja tai numeroita. Jos suuntaat viestisi asiantuntijoille, voit sisällyttää kokonaisuuteen enemmän numeroita, faktoja ja yksityiskohtia.  

Monesti kyse on tasapainottelusta: Yhtäältä asiaa ei saa esittää liian kevyesti, koska silloin lukijalle jää moni olennainen asia epäselväksi. Toisaalta infograafissa ei saa olla liikaa sisäistettäviä kohtia, sillä silloin aiheen tulkitseminen vaatii liikaa aikaa ja vaivaa.

Luettavuus lähtee hyvästä järjestyksestä 

Hyvän infograafin sisältö aukeaa lukijalle helposti. Jo hetken silmäilyllä katsojan pitää saada käsitys siitä, miten graafia kannattaa lähteä lukemaan. 

Ihmisillä on luontainen tapa silmäillä näkemäänsä yhdestä kiinnekohdasta toiseen hyppien. Jos silmäillen ei saa rakennettua kokonaisuutta, viestikään ei mene kunnolla perille.  

Suunnittele lukusuunta ja johdata lukijaa eteenpäin eri kokoisilla, värisillä ja muotoisilla elementeillä. Testaa, avautuuko sisältö uudelle lukijalle luontevasti ja järjestelmällisesti, oikeiden ajatusten kanssa? Joutuuko lukija silmäilemään sivua löytääkseen haluamansa? Katkeaako punainen lanka? 

Mieti myös mitä myönteistä ja kielteistä kuvattavasta ilmiöstä löytyy. Ihmisillä on – ikävä kyllä – tapana muistaa ikävät asiat positiivisempia asioita selkeämmin. Käytä silti kielteisyyttä vain hivenaineena, se on harvoin hyvä pääviesti. 

Käytännössä luettavuus rakentuu kontrastien käytöstä, elementtien hierarkiasta. Sitä luovat mm. otsikot ja leipätekstit sekä niiden väliset tärkeysjärjestykset, kirjainten koot ja fontit.

Vähemmän on enemmän 

Liioittelun ja tietoiloittelun loukku johtaa turhan tavaran tuomiseen kuvaan mukaan. Mikäli tietoa on ahdettu paljon pieneen kokoon, lopputulos on joka suuntaan rönsyilevä, huonosti ymmärrettävä.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen

Uusi ja erilainen idea virkistää, mutta yleensä laadukas ja huoliteltu toteutus riittää. Panosta siis toteutuksen laatuun ja vähemmän sirkushuveihin. Yksinkertaisuus auttaa ja menee tarpeeksi voimakkaana tehokeinona nopeasti perille. 

Ja vielä – merkitse käyttämäsi tietolähteet, jos sisältö ei ole täysin omaa ajatteluasi!

VIISI VINKKIÄ HYVÄÄN INFOGRAAFIIN:

  1. Mieti infograafin käyttötilannetta. Missä tilanteessa, koossa ja muodossa infograafi esitetään? Näytetäänkö se suurena isolla näytöllä seinällä vai luetaanko sitä kännykällä tai läppärin ruudulta? Ketkä sitä lukevat, keille se on osoitettu?
  2. Panosta luettavuuteen ja ohjaa lukijan katsetta. Luo selkeät erot tärkeiden nostojen ja syventävän asiasisällön välille. Varmista, että kaikesta sisällöstä saa helposti selvää.
  3. Vältä turhaa sisältöä. Tarpeettomat asiat vievät tilaa ja aikaa pois olennaiselta sisällöltä ja sen lukemiselta.
  4. Näytä infograafi työstämisvaiheessa toiselle silmäparille. Silmäsi tottuvat näkemäänsä nopeasti, mutta uusi lukija huomaa nopeasti tekstin ja kuvien kompastuskivet.
  5. Sisällytä lähdemerkinnät infograafiin. Varmista myös, että materiaalien tekijänoikeudet näkyvät ja viittauksille löytyy toimivat linkit.

Lue lisää:

Visuaaliset palvelumme