Hyvä viestintä on yritysjärjestelyn tärkeä ainesosa. Oikeaan osuvalla viestinnällä hankitaan sidosryhmien tuki, sitoutetaan henkilöstö muutokseen ja viedään järjestely käytäntöön. Attention on ollut mukana useissa yritysjärjestelyissä. Alla kuvatussa järjestelyssä yhdistettiin kahden kilpailijan toimintoja, mutta mukana voi olla myös useampia osapuolia.

Case: Analysten ja OpusCapitan Cash management -toimintojen yhdistäminen

Lähtökohta:

Toimimme viestinnän neuvonantajana yritysjärjestelyssä, jossa ostolaskutus- ja maksujärjestelmiin erikoistunut OpusCapita irrotti Cash Management -liiketoimintayksikkönsä ja siirsi sen pääomasijoitusyhtiön muodostamaan uuteen yhtiöön.

Muodostettu uusi yhtiö osti Analysten, jolloin kahdesta suomalaisesta toimijasta luotiin pohjoismaisten Cash Management -ratkaisujen edelläkävijä, Nomentia. Yritysjärjestely saatiin päätökseen syyskuun lopulla 2020.

Mitä tehtiin:

Noin viikkoa ennen suunniteltua yhdistymisuutisen julkaisua valmisteluun nivottiin mukaan viestintätoimisto. Tehtävänämme oli laatia pikavauhtia järjestelyn viestintästrategia ja -suunnitelma, jotka sopisivat kahden osapuolen prosesseihin ja konkretisoisivat tarvittavat viestinnälliset toimet. Niin ikään työstettiin viestintämateriaalit eri sidosryhmille. Tärkeimmät sidosryhmät olivat asiakkaat ja kumppanit sekä molempien yritysten henkilöstö.

Nomentian toimitusjohtaja Mikko Soirola: ”Yritysjärjestely on aina monen osapuolen ja neuvonantajien mittava yhteishanke, joten siinä tarvitaan vankan ammattitaidon lisäksi joustavuutta ja kykyä yhteispeliin vaihtelevissa tilanteissa.”

”On myös tärkeää voida luottaa siihen, että valmistelut etenevät suunnitellusti ja että lopputuloksissa kuuluvat asiakkaan ääni ja näkemykset. Järjestelyn viestiminen eteni vauhdikkaasti ja saimme Attentionin avulla tarvitsemamme viestintäresurssit käyttöön. Tästä on ollut hyvä lähteä rakentamaan Pohjoismaiden johtavaa Cash Management -yhtiötä.”

Lue lisää - Palvelumme yritysjärjestelyihin (M&A)

RISTO PENNANEN

Partneri

 +358 50 387 4082
risto.pennanen@attention.fi

Helena Aatinen

Partneri

 +358 40 548 6675
helena.aatinen@attention.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Työkaluja yritysjärjestelyihin:

Comstepper

Tilaa uutiskirjeemme!