Työstimme asiakkaan johdon kanssa vastuullisuuden tiekartan. Työ aloitettiin kartoittamalla vastuullisuuden eri osa-alueiden – ympäristöasiat, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu – nykytila: Mitä on tehty ja viestitty, mikä on kunnossa ja miltä tilanne näyttää verrokkien tekemän työn valossa. Näin voitiin tarjota johdolle kokonaiskuva tilanteesta.

Toisessa vaiheessa käytiin läpi kaikki kolme osa-aluetta johtamisjärjestelyjen, tavoiteasetannan ja kehitysaskeleiden näkökulmasta. Lopuksi suunniteltiin ESG-viestintä ja haettiin sopivat kanavat pitkäjänteiseen työn näkyväksi tekemiseen.

Vastuullisuuden kehittäminen on hyvin paljon sisäistä ja ulkoista viestintää. Ensin tehdään näkyväksi sitoumukset ja tahtotila. Sen jälkeen on vuorossa yrityksen oma tekeminen sekä jo otetut että suunnitellut askeleet. Sitä mukaa kun askeleita otetaan, ne tehdään näkyväksi. Tiivistäen yrityksen on viestittävä sekä aikomukset että tekemiset. ESG-asioiden kehittäminen ja viestimine kulkevat käsi kädessä.

Lue lisää - Hyvä vastuullisuusviestintä näyttää suuntaa

Helena Aatinen

Partneri

 +358 40 548 6675
helena.aatinen@attention.fi

RISTO PENNANEN

Partneri

 +358 50 387 4082
risto.pennanen@attention.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tilaa uutiskirjeemme!