Valtion liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland, asetti syntyessään tavoitteekseen luoda älykkäillä palveluilla maailman turvallisimman, sujuvimman ja ympäristöystävällisimmän liikenteen. Tämän vision toteuttamiseksi TMFG haluaa tarjota maailman parasta liikenteenohjausta ja liikennetietoa.

Perustehtävän – maalla, merellä ja ilmassa kulkevan liikenteen ohjaamisen lisäksi – yhtiö haluaa olla tulevaisuuden uusien liikennepalvelujen mahdollistaja. Tämä merkitsee vahvan roolin ottamista alan kehitysalustana. Tähän yhtiö pyrkii avaamalla liikennedatansa kaupallisten toimijoiden käyttöön. TMFG on luonut teknisen alustan, Digitrafficin, jonka kautta kaupalliset toimijat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa sekä rikastaa dataa tiedoksi ja sen myötä uusiksi palveluiksi. Tätä kaikkea on liikenteen murros.

Henkilöstö mukana

Liikenteenohjauskonsernin henkilöstö osallistui strategiatyöhön digitaalisen keskustelufoorumin kautta. Ensi vaiheessa pohdittiin, kuinka megatrendit muuttavat liikennettä ja liikenteenohjaamista. Sen jälkeen mietittiin, mitä uusia palveluja matkustajat, kuluttajat ja kansalaiset voisivat haluta tai tarvita. Keskustelufoorumilla henkilöstö peukutti hyviä vaihtoehtoja ja jalosti työkavereiden esittämiä ideoita.

Hyvä kuva on parempi kuin tuhat sanaa

Strategiatyön päätteeksi visio, missio ja strategia kiteytettiin innostaviksi infograafeiksi ja strategiapaketiksi. Kokonaisuudessa katsottiin liikenteen murrosta sekä liikenteen sisältä matkustajiin ja tavaroiden kuljettajien suuntaan että ulkopuolelta liikkujien ja logistiikan näkökulmasta kehitystarpeisiin päin.

TMFG:n tavoitteena on aikaansaada liikenteen klusteri, joka luo yhdessä maailman turvallisimman, sujuvimman ja ympäristöystävällisimmän liikenteen.

Viestinnällä tärkeä rooli

Viestintäkumppanin tehtävänä oli tukea strategiaprosessia monin tavoin. Henkilöstön kanssa käytävään dialogiin tuotettiin materiaalia kaikkiin sisäisiin kanaviin johtoryhmän ja HR:n tukena. Sidosryhmiä varten luotiin infograafeista koostuva visuaalinen ilme ja muu ulkoisten kanavien sisältö.

Strategiapolku huipentui keskeisten sidosryhmien seminaariin, jossa materiaali avattiin kumppaneiden arvioitavaksi. Liikenteen mittava murros edellyttää alalta tiivistä yhteistyötä, jonka käynnistämisessä ja onnistumisessa neutraalilla valtiollisella toimijalla on merkittävä tehtävä.

Siitä Mikko Saariaho otti viestinnän ja vaikuttamisen ohjat käsiinsä ja on luotsannut liikenteenohjauskonsernin uuden brändin, Fintraffic, alle sekä on voimakkaasti mukana tukemassa koko liikennesektorin uudistumista ja alan digitalisaatiokehitystä.

Lue lisää - Strategian viestintä

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tilaa uutiskirjeemme!