Skip to main content

Kriisiä on vaikeaa tunnistaa, kun itse on sen keskellä.

Sanotaan että pyörremyrskyn keskellä on tyyntä, vaikka laidoilla myrskyää. Siitä varmaan johtuu, että kriisiä on vaikeaa tunnistaa. Yrityksen toimintaa ohjaavat tavat ja käytännöt ovat kehittyneet toiseen suuntaan kuin ympäristön näkemys.

Jos sidosryhmien palaute ja odotukset eivät ole tavoittaneet organisaatiota riittävästi, sisäinen ja ulkoinen todellisuus eivät kohtaa. Hiljaiset signaalit, jotka eivät aina ulkopuolisen maailman näkökulmasta edes ole erityisen hiljaisia, eivät muutakaan toimintaa ajoissa. Ristiriita purkautuu täydellisen törmäyksen, kriisin kautta.

Kohu nousee tunneissa

Läpinäkyvässä maailmassa yksittäinen asia nousee hiljaisten signaalien jälkeen kuvaamaan ilmiötä. Myrsky nousee nopeammin kuin kukaan voisi kuvitella.

Ennen uudet käänteet julistettiin aamun lehdissä ja viestinnällä oli edes päivä ja yö aikaa valmistautua. Nyt lehdetkin ilmestyvät sähköisesti ja some lyö lisää löylyä tunneissa.

Yrityksen sisältä päin katsottuna asetelma tuntuu kohtuuttomalta. Ulkopuolelta katsottuna tuomiot on jo jaettu.

Aalto toisensa jälkeen

Monessa kriisissä ensimmäisen julkisuusaallon jälkeen tulee toinen ja kolmaskin. Ensimmäinen aalto iskee myrskyn kohteena olevaan yritykseen. Ensiaallossa media raportoi vanhusten hoitopalvelujen epäonnistumisia, tapahtumia, faktoja ja yksittäisiä kömmähdyksiä tai suusta päästettyjä sammakoita, joista vedetään karkeita yleistyksiä.

Toinen aalto uhkaa kilpailijoita ja muita arvoketjussa toimivia, kuten tavarantoimittajia tai kumppaneita ja tässä tapauksessa vanhusten hoitopalvelujen ostajia. Toisessa aallossa myrskyn keskellä olevat toimijat voivat jopa saada sympatiaa, koska syyllisiä alkaa löytyä joka puolelta.

Kolmannessa aallossa tulee sääntelyn lisääntyminen. Se tietää yleensä jatkuvaa elämää suurennuslasin alla ja luonnollisesti myös toimintakustannusten nousua. Kilpailukyky ainakin on koetuksella, ellei liiketoiminnan koko perusta.

Läpinäkyvyyttä ja raportointia, sääntelyä ja kustannuksia

Mitä tästä eteenpäin? Teollisuus on pitkälti kulkenut tämän tien jo menneinä vuosikymmeninä ympäristö- ja vastuullisuusasioissa. Yritykset mittaavat omaa toimintaansa luotettavasti ja raportoivat ympäristövastuun sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun suorituskykyään kattavasti ja läpinäkyvästi. Yritykset kertovat toimintamaihinsa maksamansa veronsa, omistuksensa ja riita-asiansa.

Jatkossa tullaan näkemään sote-sektorin herääminen vastuullisuusasioissa. Sotejättien nettisivuille ilmestyvät omistusrakenteet, toiminnan eettiset periaatteet ja kuinka sidosryhmien odotuksiin vastataan. Sieltä löytyvät tuoreimmat taloudelliset raportit sekä muut vastuullisuuden mittarit ja tulokset. Paljon muutakin kuin hyväntuulisia hoitajia ja iloisia vanhuksia upeissa brändikuvissa.

Tutustu kriisiviestinnän palveluihimmeComstepper - Kriisiviestinnän palveluja

Tilaa uutiskirjeemme!