Skip to main content

EU-lainsäädäntö velvoittaa yritykset kertomaan vastuullisuudestaan jatkossa entistä tarkemmin. Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevat tulevat velvoitteet tietävät paljon työtä, mutta ne myös avaavat uusia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa.

Suurten lisäksi myös keskikokoiset yritykset joutuvat pian raportoimaan vastuullisuudestaan yksityiskohtaisesti. Mittavaan ponnistukseen on ryhdyttävä, kun EU:n vastuullisuusraportoinnin lainsäädäntö tuodaan Suomen lainsäädäntöön kuluvan vuoden aikana.

Mittavaksi työn tekee se, että ennen raportointia yrityksen on käännettävä johtamisjärjestelmänsä vastuullisuusmoodiin, selvitettävä sidosryhmiensä vastuullisuusodotukset ja hankintojensa vastuullisuustiedot sekä kerättävä kaikista näistä tiedot.

Asia, jota ei voi välttää, kannattaa kääntää hyödyksi.

KUUSI TAPAA KÄÄNTÄÄ PAKOLLINEN ESG-RAPORTOINTI HYÖDYKSI:

1. Vähennä rahoittajien huolenaiheita.

Kun yrityksen tilintarkastettu vastuullisuusraportti kuvaa tarkasti vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, syvenee rahoittajien ja sijoittajien kuva yhtiöstä. Se puolestaan helpottaa näiden päätöksentekoa. Vastuullisten yritysten pääoman hankinta helpottuu.

2. Vahvista systemaattista riskienhallintaa.

Uusien määräysten myötä myös keskikokoisten yritysten on katsottava riskejään huolellisesti monesta näkökulmasta ja arvioita keinoja niiden vähentämiseksi. Systemaattinen lähestymistapa lisää tietoa ja pakottaa katsomaan epämukaviakin tosiasioita johtamismielessä tarkemmin.

3. Lisää mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin.

Yhä useampi asiakas odottaa yritykseltä vastuullista toimintaa. Yritykset ja etenkin julkinen sektori voivat pudottaa kilpailusta tavarantoimittajia, jotka eivät raportoi toiminnastaan riittävästi. Myös kasvava osa kuluttajista kiinnittää huomiota vastuullisuuteen. Tämä avaa uusia markkinoita vastuullisesti toimiville yrityksille.

4. Vahvista hinnoitteluvoimaasi.

Mitä innovatiivisempia vastuullisuusratkaisuja yritys kehittää, sitä vahvempi on sen hinnoitteluvoima. Tähän asti vain muutamat yritykset ovat voineet lisätä vastuullisuuspreemion hintoihinsa. Nesteen biodiesel on hyvä esimerkki tuotteesta, josta osa kuluttajista on valmis maksamaan enemmän.

Jatkossa myös monen organisaation ostaja on velvollinen arvioimaan hankintojensa vastuullisuutta. Esimerkiksi julkisten hankintojen lain päivitetty versio nostaa laadun ja vastuullisuuden aiempaa tärkeämmiksi valintaperusteiksi.

5. Houkuttele osaajia, joille vastuullisuus on tärkeää.

Yhtenäinen vastuullisuuden arviointimenetelmä helpottaa vastuullisuudesta viestimistä työnhakijoille ja nykyiselle henkilöstölle.
Liiketoiminnan vastuullisuus on keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka helpottavat uusien ammattilaisten palkkaamista. Boston Consultingin selvitys kertoi, että etenkin Z-sukupolven tekijät pitivät yrityksen sosiaalista suoriutumista tärkeänä vetovoimatekijänä. Erityisen merkittäviä ESG-asiat olivat kysyttäessä syitä, joiden vuoksi nykyinen henkilöstö oli ylpeä työpaikastaan.

6. Viesti omasta ja koko verkoston vastuullisuudesta.

Viesti vastuullisuustyöstä systemaattisesti oman henkilöstön lisäksi asiakkaille ja muille tärkeille sidosryhmille. Kerro ja näytä, mitä hyvää teette. Jos lehdistötiedote ei tunnu sopivalta, laita kännykkävideo someen. Hyvä kuva on edelleen parempi kuin tuhat sanaa.

Alihankkijat tai kumppanit vastaavat jopa yli puolesta monen yrityksen toimintaa. Kun koko arvoketju toimii vastuullisesti, tarjouskilpailun voittaa yksittäisen yrityksen sijaan paras verkosto.
Yhtenäinen vastuullisuuden arviointi helpottaa verkoston vastuullisuuden kertomista. Isot yritykset vetävät kumppaneitaan mukanaan ja tukevat alihankkijoita johtamaan vastuullisuuttaan, keräämään tarvittavaa tietoa ja myös viestimään siitä.

Tähän saakka vastuullisuuden systemaattinen kuvaaminen on voinut tuntua haasteelliselta myös sen vuoksi, että kaiken kokoisille yrityksille sopivia alan palveluita on ollut niukasti tarjolla. Yhtenäisten vaatimusten synty luo markkinat ja tuo tarvittavat palvelut koko yrityskentän ulottuville.

Tilaa uutiskirjeemme!