Skip to main content

Lainsäädäntö velvoittaa yritykset raportoimaan kestävyysvaikutuksensa (ESG). Velvoitteet tarkoittavat paljon työtä, mutta avaavat samalla mahdollisuuksia tuoda yrityksen osaamista esiin. Valmistelu on syytä aloittaa viimeistään heti kesähelteiden päätyttyä arvioimalla, mitkä asiat ovat yrityksellenne olennaisia.

Mittavan kestävyystyöstä tekee se, että yrityksen on vietävä johtamisen järjestelyt vastuullisuusraameihin sekä selvitettävä sidosryhmiensä vastuullisuusodotukset ja niiden taloudelliset vaikutukset toimintaan. Lisäksi on tunnettava hankintojen rakenne ja alkuperä sekä kannettava huolta kumppaneiden toimintatavoista ja asiakkaistakin.

Mikä on olennaista juuri sinun liiketoiminnassasi?

Kaikkein olennaisista on kuitenkin ensin määritellä, mikä on olennaista. Laki ei anna yrityksille yksiselitteisen selkeitä kestävyysraportoinnin raameja, kuten on kirjanpidon laita, vaan yrityksen on itse määriteltävä olennaiset seikat. Olennaisuuden määrittelyn on toki täytettävä sille asetetut vaatimukset.

Kestävyysasioiden merkitys ja raportoinnin laajuus riippuu paljon liiketoiminnasta. Yrityksen itselleen asettamisen raamien oikeellisuutta sen sijaan arvioi oma tilintarkastaja, joka on syytä pitää prosessissa mukana jo alusta alkaen. Viime kädessä raportti toimitetaan viranomaisille ja julkaistaan omilla nettisivuilla, jolloin sitä pääsevät arvioimaan kaikki muutkin.

Käännä urakka hyödyksesi

Asia, jota ei voi välttää, kannattaa kääntää hyödyksi. Mitä hyötyä kestävyysraportoinnista voi olla?

1. Vähennä rahoittajien huolenaiheita.

Kun yrityksen tilintarkastettu vastuullisuusraportti antaa selkeän kuvan riskeistä ja mahdollisuuksista, tarkentuu rahoittajien ja sijoittajien kuva yhtiöstä. Se puolestaan helpottaa näiden päätöksentekoa. Selkeä kuva helpottaa myös vastuullisten yritysten pääoman hankintaa,  koska rahoittajienkin lainoitukselle ja portfolioille asetetaan vastuullisuusvaatimuksia.

2. Vahvista systemaattista riskienhallintaa.

Uusien pykälien mukaan keskikokoistenkin yritysten on katsottava riskejään huolellisesti monesta näkökulmasta ja arvioita keinoja niiden vähentämiseksi. Systemaattinen lähestymistapa lisää tietoa ja pakottaa katsomaan epämukaviakin tosiasioita johtamismielessä tarkemmin.

3. Uusia asiakkuuksia.

Yhä useampi asiakas odottaa yritykseltä vastuullista toimintaa. Yritykset ja etenkin julkinen sektori voivat pudottaa kilpailusta tavarantoimittajia, jotka eivät osoita toimivansa kestävästi. Tämä avaa uusia markkinoita vastuullisesti toimiville yrityksille.

Siksi kestävyysraportoinnin pääpointit kannattaa pukea myös tiiviiseen, asiakasviestintään sopivaan muotoon.

4. Houkuttele osaajia, joille vastuullisuus on tärkeää.

Yhteismitallinen liiketoimintojen arviointi helpottaa vastuullisuudesta viestimistä työnhakijoille ja nykyiselle henkilöstölle. Vastuullisuus on keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka helpottavat uusien ammattilaisten palkkaamista.

Boston Consultingin selvitys kertoi, että etenkin Z-sukupolven tekijät pitivät yrityksen sosiaalista vastuuta tärkeänä vetovoimatekijänä. Erityisen merkittäviä ESG-asiat olivat kysyttäessä syitä, joiden vuoksi nykyinen henkilöstö oli ylpeä työpaikastaan.

5. Viesti omasta ja koko verkoston vastuullisuudesta.

Viesti vastuullisesta toiminnasta systemaattisesti oman henkilöstön lisäksi asiakkaille ja muille tärkeille sidosryhmille. Kerro ja näytä, miten toimitte. Jos lehdistötiedote ei tunnu sopivalta, laita kännykkävideo someen. Hyvä kuva vastaa edelleen vähintään tuhatta sanaa.

Kestävyysraportointi kattaa yrityksen oman toiminnan lisäksi sen kumppanit ja asiakkaat, siis arvoketjun eteen- ja taaksepäin. Alihankkijat tai kumppanit vastaavatkin jopa yli puolesta monen yrityksen toimintaa. Tämän verkoston perkaaminen on useimmille iso työ. Jos edustat isoa yritystä, joudut myös pohtimaan, kuinka voitte parhaiten tukea kumppaneita kestävyysvaatimusten täyttämisessä.

Ensin raamit, sitten työ – viestiä voit jo nyt!

Heti lomien jälkeen on viimeistään aika määrittää yrityksen olennaiset raportoitavat seikat. Sen jälkeen alkaa johtamisen järjestelyjen tarkastelu ja ohjeistojen päivitys. Sitä seuraa raportoitavien tietojen keruun järjestäminen.

Meiltä saat helposti olennaisuusanalyysin ja vaikka koko raportinkin sisällön määrittelyn. Tietysti perehdytämme johdon raportoinnin saloihin ja tuotamme myös sisältöä itse raportteihin. Minkälaisen paketin sinä tarvitset? Pyydä tarjous, siitä päästään keskustelun alkuun.

Viestimisen voit aloittaa jo nyt! Suomalaiset yritykset ovat monissa asioissa hyviä jo nyt, mutta eivät huomaa kertoa tekemisistään. Vilkaise siis peiliin samalla kun määrittelette olennaisia vaikutuksianne – sieltä näkyy jo nyt lukuisia asiakasviestintää ja työnantajakuvaa vahvistavia asioita. Halutessasi pitelemme peiliä avuksesi ja käännämme näkymän hyödyksesi.

Tiukka syksy siis edessä, niin kuin aina. Jos et vielä ole aloittanut, ota kumppani matkaan mukaan ja pääset rivakasti vauhtiin!

Tilaa uutiskirjeemme!