Skip to main content

Asiakkaan media- ja kriisivalmennuksen palaute – 332 pistettä 350 mahdollisesta – sai suut messingille ja pohtimaan hyvän valmennuspäivän aineksia. Avaintiimin valmennus luo enemmän yhteistä osaamista kuin pelkästään Lissun koulutus.

Asiakkaan tilaama valmennus on vaikea taiteenlaji. Onnistumiseen vaikuttavat monet seikat, joista kaikista valmentajakaan ei aina ole tietoinen. Asiakasyrityksen sisäinen tilanne, valmentajan mielentila ja valmennettavien keskinäinen henkilökemia voivat yllättää. Asiakaspalautteesta voi kuitenkin päätellä, että konkretia, arjen esimerkit ja ryhmäkeskustelut ovat tärkeitä.

Hyvä tunnelma innostaa

Valmennus onnistuu sitä paremmin, mitä välittömämmän ilmapiirin valmentajat pystyvät luomaan. Kun osallistujilla on mukavaa ja yhteishenki hyvä, syntyy hyviä tuloksia. Niin nytkin.

Yhteiskeskustelujen lisäksi jaoimme porukan vähän väliä pienryhmiin, jotta kaikki rohkaistuivat osallistumaan. Ryhmät ratkoivat kriisitilanteita itsenäisesti, minkä jälkeen vertailtiin ratkaisuja yhdessä. Näin saatiin poimittua parhaat käytännöt. Luennointia vältettiin.

Yrityskohtainen valmennusryhmä koostuu yleensä henkilöistä, joista osa on toisten osallistujien esihenkilöitä. Jos yrityskulttuuri on hierarkkinen, on vaikeaa saada kaikkia osallistumaan yhtä paljon. Epämuodollisissa yrityksissä yhteiset keskustelut onnistuvat selvästi helpommin.

Konkreettinen tekeminen innostaa

Käytännönläheisyys ja keskustelu nousivat kirkkaasti esiin valmennuspalautteesta. Eikä ihme. Työkiireiden keskellä harva jaksaa keskittyä teorioihin, ihmiset haluavat osallistua. Yrityskohtainen valmennus antaa mahdollisuuden syventyä oikeisiin asioihin ja arjen tilanteisiin löytyy sopivia ratkaisuja.

Samalla tulee tutuksi se, mitä työkaverit tekisivät käsillä olevassa tilanteessa. Parhaat käytännöt omaksutaan luennoimatta. Varsinkin kriisivalmennuksessa on tärkeää tuntea myös muissa rooleissa toimivien tekemiset, sillä siitä syntyy yhteinen suunta, joka näkyy ulospäin johdonmukaisuutena.

Valmennettavat ratkaisevat onnistumisen

Kaikesta valmistelusta huolimatta valmennuksen onnistumisen ratkaisevat loppujen lopuksi valmennettavat itse.

Valmentaminen on helppoa, kun osallistujat jakavat toisilleen rooleja luontevasti ja innostuvat heittäytymään mukaan kuviteltuun lehdistötilaisuuteen. Poikkeustilanteen asteittainen kasvu hankalaksi kriisiksi antoi mahdollisuuden kokeilla useampaa roolia ja kirvoitti hauskoja naurunpyrskähdyksiä.

Kokemuksemme perustella on helppo yhtyä oppimisalan ekspertin Vuolearningin nettisivujen ajatukseen ”Nauraminen yhdessä muiden kanssa rentouttaa ja vähentää stressiä. Se myös tukee oppimista ja kykyä toimia yhdessä.”

Lue lisää kriisiviestinnän palveluistamme

Tilaa uutiskirjeemme!