Skip to main content

Tiukat vastuullisuusvaatimukset ovat synnyttäneet kiihkeän vastaliikkeen Yhdysvalloissa. Kriitikot pitävät ESG-aaltoa vasemmiston puuttumisena yritystoimintaan.

Rahoitusmaailmassa nopeasti levinnyt vastuullinen sijoittaminen on poikinut Yhdysvalloissa vahvan vastaliikkeen, joka on synnyttänyt anti-ESG-rahastoja sekä kieltoja sijoittaa yhtiöihin, jotka vetoavat vastuullisuuteen.

Vastaliikkeen voimana ovat öljyteollisuuden huoli tulevaisuudestaan ja vahva vastakkainasettelu, joka on Yhdysvalloissa leimannut viime vuosina lähes kaikkea toimintaa.

Öljyalan huoli on mennyt jopa niin pitkälle, että 16 osavaltiota on päättänyt valita anti-ESG-strategian eläkevarojen sijoittamisessa. Useat republikaanien hallitsemat osavaltiot ovat vetäneet sijoituksiaan maailman suurimman varainhoitajan Blackrockin-rahastoista, koska juuri Blackrock on näkyvimmin puhunut ESG-sijoittamisen puolesta.

Kriitikot syyttävät koko ESG-idea amerikkalaisittain vieraana vasemmistolaisena yritystoimintaan puuttumisena. Blackrockia on toki aiemminkin kritisoitu, mutta vasemmistolaiseksi sitä on harvemmin kuvailtu.

Perinteisen ESG-sijoittajan näkökulmasta ympäristön, sosiaalisten ja hallinnollisten näkökulmien hyvä hoitaminen pienentää sijoituskohteeseen liittyviä riskejä. Samoin vastuullinen ajattelu avaa uusia mahdollisuuksia.

Euroopassa ESG-kritiikki vähäistä

EU-tasolla vastuullisuuteen liittyvät lainsäädäntö on edennyt ilman suurta kohinaa. Esimerkiksi vastuullisuusraportointia säätelevä direktiivi meni EU-parlamentissa läpi äänin 525 puolesta ja 60 vastaan. 28 jätti äänestämättä.

ESG-leirin näin suurta murskavoittoa voi pitää jopa pienenä ihmeenä, sillä direktiivi tuo monille yrityksille kovan työtaakan. Samoin se velvoittaa kertomaan julkisuuteen asioita, joita kaikki yritykset eivät tällä hetkellä tiedä itsekään.

Eurooppalaiset yritykset joutuvat Pohjois-Amerikan markkinoilla uudenlaisen haasteen eteen: uskaltaako texasilaiselle sijoittajalle kehua omaa vastuullisuuttaan vai pitäisikö ESG-sloganit piilottaa pankkiirin vierailun ajaksi?

Kattavan yhteenvedon aiheesta löydät muun muassa Hufvudstadsbladetista 18.3.2023 ”Woke kapitalism trampar på en koservativ mina.

Lue lisää: Vastuullisuuden kehittäminen