Skip to main content

Kestävyysraportoinnin (ESG) säännöt muuttuivat onneksi EU:n käsittelyssä kohtuullisemmiksi. Direktiivi siirtyy suomalaiseen lainsäädäntöön ensi vuoden alusta. Soveltamista koskevien standardien myötä päälinjat ovat jo niin selvät, että on aika lähteä liikkeelle. Monelle keskikokoiselle yritykselle tekemistä on paljon. 

Vuoden 2024 alusta muuttuva lainsäädäntö velvoittaa useimmat yli 40 miljoonan liikevaihdon yritykset julkistamaan monipuolista tietoa vastuullisuudestaan viimeistään tilikaudelta 2025. Tiedot on esitettävä määrämuodossa ja ne on varmennettava sekä julkaistava yhtiön nettisivuilla. 

Suuret linjat on kuvattu EU:n direktiivissä, joka viedään lähiaikoina hallituksen esityksellä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskevaan lainsäädäntöön sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja rikoslakiin. 

Direktiiviin saatiin vielä enemmän konkretiaa, kun EU:n komissio julkisti noin 250 sivua standardeja ohjaamaan direktiivin soveltamista. Standardien soveltamiseen on sittemmin tuotu lisää selkeyttä yksityiskohtaisilla taulukkopohjilla.  

Pakolliset ja olennaiset

EU:n käsittelyssä kestävyysraportointivaatimukset muuttuivat onneksi huomattavasti kohtuullisemmiksi yritysten kannalta. Ensimmäinen, noin 600 sivun luonnospaketti, nosti kysymyksen, mistä 40 miljoonaa liikevaihtoa tekevät yritykset löytävät resurssit viedä ohjeita käytäntöön. 

Lopullinen ratkaisu on onneksi selvästi kohtuullisempi. Yritykset määrittelevät itse olennaisimmat kestävyysvaikutuksensa ja raportoivat ne. Toki on myös kaikille pakollisia raportoitavia asioita, kuten vaikutus ilmastonmuutokseen.  

Helpottavaa on myös se, että raportointivaatimus koskee vain pörssin päälistan yhtiöitä, ei esimerkiksi First North -listan yrityksiä. Myös First North -listattu yhtiö on kuitenkin velvollinen raportoimaan, jos liikevaihtoa, taseen loppusummaa ja henkilöstömäärää koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Raportointivalmiuksien luominen vie aikaa 

Monella yrityksellä on melkoinen työ raportointivalmiuksien rakentamisessa. On selvitettävä, mitkä kestävyysnäkökohdat ovat kaikkein olennaisimpia omassa toiminnassa ja koko arvoketjussa. Täytyy tuntea sidosryhmien odotukset omaa toimintaa kohtaan. Samoin on kuvattava, mitkä ympäröivän yhteiskunnan haasteet vaikuttavat liiketoimintaan eri aikajänteillä. Vasta sitten päästään raportointiin ja mittaamiseen, joka on yrityksille tutumpaa tekemistä. 

Tärkeintä on lähteä liikkeelle 

Koska kestävyysvaatimusten täyttäminen – omassa toiminnassa ja suhteessa raportointivelvollisiin liikekumppaneihin – on iso sarka, on tärkeä käynnistää kehitystyö viimeistään nyt.

Olemme auttaneet jo useita yrityksiä eteenpäin ESG-start -palvelullamme. Palvelumme avulla yritys voi määrittää olennaisimmat vaikutuksensa ja lähteä luomaan omaa etenemispolkuaan. Kysy lisää, esittelemme malliamme mielellämme! 

Hyvä vastuullisuusviestintä näyttää suunnan
Kuusi tapaa kääntää pakollinen ESG-raportointi voitoksi
Vastuullisuus nostaa yrityksen arvoa
Lue lisää - Yritysjärjestelyjen palvelumme